Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

18. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví PrF UK Praha

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
ve spolupráci s Centrem zdravotnického práva PrF UK
a
Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

si Vás dovolují pozvat na


18. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

akreditovanou jako doškolovací akce v systému celoživotního vzdělávání pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty.

 Konference již proběhla


Srdečně zveme všechny zájemce bez ohledu na obor

Sobota  30. 11. 2013

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, učebna č. 300, 3. patro

 

Přihláška on-line, další možnosti přihlášení jsou níže.


Program:  

7.45 - 8.45   
Prezence účastníků

8.45 - 9.45   
JUDr. Olga Sovová, Ph.D.    
Aplikace nového občanského zákoníku na zdravotnické služby (možnost dotazů z  praxe)

9.45 - 10.15   
Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. 
Úmluva o lidských právech v biomedicíně (možnost dotazů z  praxe)

10.15 – 10.45  
MUDr. Radim Uzel, CSc.   
Z praxe soudního znalce v oboru lékařské sexuologie

přestávka  

11.05 - 12.00   
Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.  
Ženská sterilizace – komplexní informace o legislativních změnách a aktuálních možnostech provedení této antikoncepční metody

12.00 - 12.30   
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.  
Krize maskulinity

12.30 – 13.00  
RNDr. Tomáš Mařík, CSc.  
Možnosti diagnostiky a léčby mužské neplodnosti

přestávka na oběd  

13.30 - 14.15   
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.   
Sexuální deviace se zaměřením na „nové“ a zajímavé parafilie

14.15 - 15.00   
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.  
Ochrana osobních údajů  (možnost dotazů z  praxe)

Cena pro při bezhotovostní platbě předem 410,-+ 21% DPH – celkem s DPH  496,- Kč
 (na místě 510,-+ 21% DPH – celkem s DPH 617,- Kč do vyčerpání kapacity sálu)
Možnost uplatnit poukaz na slevu SPRSV, pak je cena 310,- + 21% DPH – s DPH 375,- Kč, stejná cena platí pro členy SPRSV, studenty a důchodce. Pro studenty PrF UK je akce bezplatná bez nároku na konferenční materiály a občerstvení, s plným nárokem za 110 + DPH 21%, celkem 133,- Kč. I k bezplatné účasti je nutno se přihlásit!!

Akce je pořádána pro lékaře podle Stavovského předpisu č. 16  ČLK,  pro uvedené nelékařské zdravotnické pracovníky dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. je akce hodnocena 4 kreditními body

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Nám. Curieových 7, Praha 1, učebna č. 300, 3. patro
Přímo před fakultu jede tram.č 17 a bus 207, zastávka Právnická fakulta, 400 m je zastávka metra A Staroměstská (www.idos.cz)

Obratem, prosím, zašlete:
1. Přihlášku k účasti (můžete vyplnit on-line, ve Wordu je k dispozici zde), přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Účastnický poplatek na konto č. 2100367028 kód banky 2010 

Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech jsou průběžně zveřejňovány na výše na této stránce.
Adresa pro zasílání je SPRSV, U Topíren 2, 170 00 Praha 7 nebo e-mail planrod@centrum.cz.
Vyřizuje: Miroslav Hlavatý, projektový manažer, 224231524 nebo Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV (606917488)
Poznámka: Počítejte, prosím, s omezenými možnostmi občerstvení v místě konference, pořadatel zajistí vodu, kávu a obědovou bagetu.

 

Partneři:
Reproman
Korálkový sen
Nabízíme korálky - českou bižutérii
hlavně z Jablonce a přilehlých oblastí,
komponenty, knihy, kurzy a další
  
  
Česká přírodní bylinná kosmetika
....péče s dotekem přírody

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška na 18. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha PrF UK 2013

Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 30. listopadu 2013 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010  Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, U Topíren 2, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, DIČ: CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH. Přihlášku k účasti (můžete vyplnit on-line, ve Wordu je k dispozici zde)     

titul,jméno a příjmení:       
profese:   
datum narození:
e-mail (doporučujeme soukromý):


Účastnický poplatek bude uhrazen pod var. symbolem:     
(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)
Uplatňuji slev. kupon č.
    
Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
Organizace:
Adresa:
IČ:      
 e-mail:
je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány občanským sdružením Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále SPRSV) se sídlem U Topíren  2, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb. o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu.    


Související články:
29. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (02.07.2017)
28. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.02.2017)
27. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (31.10.2016)
26. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (05.05.2016)
25. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (07.02.2016)
24. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (21.10.2015)
22. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (12.02.2015)
19. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (15.03.2014)
16. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2013 - zpráva o průběhu (08.05.2013)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (28.10.2012)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Právnická fakulta 2012 - pozvánka a přihláška (18.10.2012)
14. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (08.10.2012)
12. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2011 - zpráva o průběhu (14.12.2011)
11. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2011 - zpráva o průběhu (14.10.2011)
10. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (15.06.2011)
9. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (11.03.2011)
8. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2010 - zpráva o průběhu (06.12.2010)
7. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2010 - zpráva o průběhu (18.10.2010)
6. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.09.2010)
5. Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2009 - zpráva o průběhu (08.10.2009)
3. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví - zpráva o průběhu (16.04.2009)
2. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2008 - zpráva o průběhu (01.11.2008)
1. konference o sexualitě a reprodukčním zdraví Pardubice 2008 - zpráva o průběhu (09.10.2008)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS