Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

19. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
a Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové

si Vás dovolují pozvat na


19. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

akreditovanou pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty.

Nabídka pro firmy  


Srdečně zveme i další zájemce bez ohledu na obor.

Pátek 23. 5. 2014

AULA OBJEKTU SPOLEČNÉ VÝUKY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
Hradecká 1227, Hradec Králové

SálSál


Na konferenci jsou volná místa, je možné se přihlašovat
Přihláška on-line, další možnosti přihlášení jsou níže.


Program:

8.00 - 9.00
Prezence účastníků

9.00 - 10.00
Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Možnosti diagnostiky a léčby endometriózy  

10.00 - 11.00
JUDr. Olga Sovová, PhD.
Občanský zákoník a zdravotní péče, zejména ve vztahu k nezletilým
(možnost konkrétních dotazů od zdravotnických pracovníků z praxe)

Přestávka

11.20 – 12.30
Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
Nové trendy v léčbě poruch plodnosti i prevenci těchto poruch
  
Přestávka na oběd

13.00 - 13.45
RNDr. Tomáš Mařík, CSc.
Darování vajíček a spermií v programu asistované reprodukce

13.45 - 14.30
Dr. Radovan Haluza, Ph.D.  
Komerční genetické testy pro veřejnost: co se z nich dozvíme?


Cena pro při bezhotovostní platbě předem 600,-+ 21% DPH – celkem s DPH 726,- Kč
(na místě 700,-+ 21% DPH – celkem s DPH 847,- Kč do vyčerpání kapacity sálu)
Cena pro členy SPRSV a studenty je 500,- +21% DPH - celkem s DPH 605,- Kč. Možnost uplatnit poukaz na slevu , pak je cena 500,- + 21% DPH – s DPH 605,- Kč (pro členy a studenty s poukazem 400,- + 21% DPH - celkem s DPH 484,- Kč ).
Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb., osvědčení bude vydáno po ukončení.

Místo konání:
Aula Objektu společenské výuky Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227, Hradec Králové

Poblíž Objektu společné výchovy jedou autobusy 9, 19, 16, 23, 24, 28 a trolejbus č. 1 (zastávka Heyrovského), http://www.idos.cz/

Obratem, prosím, zašlete:
1. Přihlášku k účasti
můžete vyplnit on-line, ve Wordu je k dispozici zde), přihláška bude potvrzena e-mailem
2.Účastnický poplatek na konto č. 2100367028/2010

Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Momentálně jsou na konferenci volná místa, je možné se přihlašovat.

Adresa pro zasílání je SPRSV, U Topíren 2, 170 00 Praha 7 nebo e-mail planrod@centrum.cz.
Vyřizuje: Miroslav Hlavatý, projektový manažer, 224231524 nebo Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV (606917488)
Poznámka: Počítejte, prosím, s omezenými možnostmi občerstvení v místě konference, pořadatel zajistí vodu, kávu a obědovou bagetu.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška na 19. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2014
Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 23. května 2014 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, U Topíren 2, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, DIČ: CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH. Přihlášku k účasti můžete vyplnit on-line, ve Wordu je k dispozici zde.

titul,jméno a příjmení:


profese:


datum narození:


e-mail (doporučujeme soukromý):


Účastnický poplatek bude uhrazen pod var. symbolem:
(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)
Uplatňuji slev. kupon č.

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
Organizace:
Adresa:
IČ:
e-mail:
je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány občanským sdružením Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále SPRSV) se sídlem U Topíren 2, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu.


Související články:
29. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (02.07.2017)
28. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.02.2017)
27. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (31.10.2016)
26. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (05.05.2016)
25. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (07.02.2016)
24. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (21.10.2015)
22. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (12.02.2015)
18. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví PrF UK Praha (24.08.2013)
16. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2013 - zpráva o průběhu (08.05.2013)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (28.10.2012)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Právnická fakulta 2012 - pozvánka a přihláška (18.10.2012)
14. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (08.10.2012)
12. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2011 - zpráva o průběhu (14.12.2011)
11. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2011 - zpráva o průběhu (14.10.2011)
10. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (15.06.2011)
9. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (11.03.2011)
8. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2010 - zpráva o průběhu (06.12.2010)
7. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2010 - zpráva o průběhu (18.10.2010)
6. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.09.2010)
5. Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2009 - zpráva o průběhu (08.10.2009)
3. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví - zpráva o průběhu (16.04.2009)
2. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2008 - zpráva o průběhu (01.11.2008)
1. konference o sexualitě a reprodukčním zdraví Pardubice 2008 - zpráva o průběhu (09.10.2008)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS