Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

20. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví


 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu


si Vás dovoluje pozvat na


20. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví


akreditovanou jako doškolovací akce pro zdravotníky
- všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, dentální hygienisty, a nutriční terapeuty
a některé přednášky jsou akreditovány v systému dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků pod názvem „Prevence HIV/AIDS pro pedagogy“ Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Srdečně zveme nejen pedagogy a zdravotníky, ale každého, kdo má zájem o problematiku HIV/AIDS a pohlavně přenosných onemocnění.

 Středa 15. října 2014 od 14,00 hodin

Zasedací místnost Sempry Praha a.s., U Topíren 2/860, 170 00 Praha 7 Holešovice

Všichni zúčastnění obdrží potravinové doplňky a další překvapení od našich sponzorů

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

 Konference již proběhla


Program:
13.00 - 14.00  
Prezence účastníků 
14.00 - 15.00   
Mgr. Zuzana Prouzová -  HIV/AIDS a škola
15.00 – 15.30 
Petr Sobek -   Můj život s HIV
15.30 – 15.45 přestávka na kávu a čaj
15.45 - 16.45  
RNDr. Vratislav Němeček, CSc.  - Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR – statistiky a trend
16,45 – 17,45 
MUDr. Ivo Procházka, CSc.  - Předtestové a potestové poradenství - testování na HIV infekci
17,45 – 18,45  
MUDr. Hana Zákoucká  - Stav onemocnění syfilis a chlamydiové infekce v ČR

Konference se zúčastní HIV pozitivní muž, který žije s HIV infekcí již několik let. V případě vašich dotazů bude připravený odpovídat na otázky týkající se života HIV pozitivního člověka žijícího v České republice.

Cena při bezhotovostní platbě předem 600,- + 21% DPH – celkem s DPH 726,- Kč, na místě 700,- + 21% DPH = 847,- Kč do vyčerpání kapacity sálu, cena pro členy SPRSV a studenty je 500,- + 21% DPH = 605,- Kč, možnost uplatnit poukaz na slevu, pak je cena 500,- + 21% DPH = 605,- Kč, pro členy a studenty s poukazem 400,- + 21% DPH = 484,- Kč.
Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a akreditována MŠMT pod č.j.: 1614/2013-201-125 osvědčení bude vydáno po ukončení.

Místo konání: Zasedací místnost SEMPRA Praha, U Topíren 2/860, 170 00 Praha 7 Holešovice
Poblíž je zastávka tramvají 1, 12, 24, 25 (Vltavská nebo Holešovická tržnice) a metra C Vltavská, http://www.idos.cz/

Obratem, prosím, zašlete:
1. Přihlášku k účasti (k dispozici na http://www.planovanirodiny.cz/ ve Wordu nebo on-line) – přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Účastnický poplatek na konto 2100367028/2010
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány na http://www.planovanirodiny.cz/.
Adresa pro zasílání je SPRSV, U Topíren 2, 170 00 Praha 7 nebo e-mail planrod@centrum.cz.
Vyřizuje Miroslav Hlavatý, projektový manažer 224231524 nebo Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka 606917488
Poznámka: Počítejte, prosím, s omezenými možnostmi občerstvení v místě konference, pořadatel zajistí vodu, kávu, čaj.

Přihláška na 20. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví
ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 15. října 2014 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 SPRSV, U Topíren 2, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, DIČ: CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH. Přihlášku k účasti můžete vyplnit on-line, ve Wordu je k dispozici zde.

titul, jméno a příjmení:                                                profese:  

datum narození:                                                              e-mail:

člen/ka SPRSV ano – ne                                     Doklad o platbě požaduji - nepožaduji
účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem                     č. poukazu na slevu:
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)
 
Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
organizace:
adresa:
IČ:       
je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány občanským sdružením Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále SPRSV) se sídlem U Topíren 2, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu.                                                                                        podpis


Související články:
23. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (21.09.2015)
21. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (19.10.2014)
17. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Dům světla Praha (29.08.2013)
16. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2013 - pozvánka a přihláška (11.02.2013)
14. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2012 - pozvánka a přihláška (14.08.2012)
13. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové - zpráva o průběhu (08.06.2012)
13. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2012 - pozvánka a přihláška (06.03.2012)
12. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2011 - pozvánka a přihláška (13.08.2011)
11. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2011 - pozvánka a přihláška (22.06.2011)
10. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - pozvánka a přihláška (11.03.2011)
9. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - pozvánka a přihláška (06.01.2011)
8. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2010 - pozvánka a přihláška (18.10.2010)
7. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2010 - pozvánka a přihláška (05.06.2010)
6. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2010 - pozvánka a přihláška (19.01.2010)
5. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2009 - pozvánka a přihláška (28.09.2009)
4. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2009 - pozvánka a přihláška (29.05.2009)
3. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2009 - pozvánka a přihláška (07.02.2009)
2. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2008 - pozvánka a přihláška (16.10.2008)
1. konference o sexualitě a reprodukčním zdraví Pardubice 2008 - pozvánka a přihláška (29.06.2008)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS