Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

21. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
ve spolupráci s Centrem zdravotnického práva PrF UK
a
Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

si Vás dovolují pozvat na


21. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví


akreditovanou jako doškolovací akce v systému celoživotního vzdělávání pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty, v jednání je akreditace pro lékaře

Srdečně zveme také všechny zájemce bez ohledu na obor včetně studentů.

Sobota 29. 11. 2014

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

 ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ

Na konferenci jsou volná místa, je možné se přihlašovat. 

 

Program:


8.00 - 9.00   Prezence účastníků 

9.00 - 10.30   Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., JUDr. Olga Sovová, Ph.D.  
Odpovědnost  za pochybení při  poskytování domácí zdravotní péče a zvláštní problematika domácích porodů. Občanskoprávní, správní a trestněprávní pohled.
Možnost dotazů z praxe


10.30 - 11.15   Pplk. Mgr. Markéta Kalousková. 
Nechtěná těhotenství
(autorka je z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování P ČR)

přestávka  

11.35 - 12.20   Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. 
Etické a právní problémy současného genetického testování

12.20 - 13.05   RNDr. Renata Hüttelová, Ph.D. 
Zachování plodnosti u onkologických pacientů

přestávka na oběd  

13.30 - 14.15   JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 
Prostituce a (nejen) paragrafy v roce 2014v České republice

14.15 – 15.00  MUDr. Radim Uzel, CSc.  
Nevěra a co s ní?

Cena pro při bezhotovostní platbě předem 600,- + 21% DPH – celkem s DPH 726,- Kč
 (na místě 700,- + 21% DPH = 847,- Kč do vyčerpání kapacity sálu)
Možnost uplatnit poukaz na slevu, pak je cena, 500 + 21% DPH = 605 Kč, stejná cena platí pro členy SPRSV a důchodce.
Pro studenty PrF UK je akce bezplatná bez nároku na konferenční materiály a občerstvení, s plným nárokem za 100 + DPH 21%, celkem 121,- Kč. I k bezplatné účasti je nutno se přihlásit!! Pro studenty ostatních škol je cena 300,- + 21% DPH – s DPH 363,- Kč
Akce je pořádána pro lékaře podle Stavovského předpisu č. 16  ČLK a pro uvedené nelékařské zdravotnické pracovníky dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. je akce hodnocena 4 kreditními body

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Nám. Curieových 7, Praha 1, http://www.prf.cuni.cz/
Přímo před fakultu jede tram. č 17 a bus 207, zastávka Právnická fakulta, 400 m je zastávka metra A Staroměstská (http://www.idos.cz/)

Obratem, prosím, zašlete:
1. Přihlášku k účasti ( lze vyplnit on-line nebo stáhnout ve Wordu ) – přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Účastnický poplatek na konto č. 2100367028 kód banky 2010 
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány výše.

Adresa pro zasílání je SPRSV, U Topíren 2, 170 00 Praha 7 nebo e-mail planrod@centrum.cz.


Vyřizuje Miroslav Hlavatý, projektový manažer, 224231524 nebo Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV (606917488)
Poznámka: Počítejte, prosím, s omezenými možnostmi občerstvení v místě konference, pořadatel zajistí vodu, kávu a obědovou bagetu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška na 21. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha PrF UK 2014

Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 29. listopadu 2014 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010  Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, U Topíren 2, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, DIČ: CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH. Přihlášku lze  vyplnit on-line  nebo stáhnout ve Wordu .

titul, jméno a příjmení:                                profese:  
datum narození:                                               e-mail:

člen/ka SPRSV ano – ne                                    Jsem: student PrF UK bez popatku -student PrF UK s poplatkem- student jiné školy - důchodce
účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem                       č. poukazu na slevu:
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)


Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
organizace:
adresa:
IČ:                                              e-mail:
je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány občanským sdružením Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále SPRSV) se sídlem U Topíren 2, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu.                               podpis


Související články:
23. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (21.09.2015)
20. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (24.09.2014)
17. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Dům světla Praha (29.08.2013)
16. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2013 - pozvánka a přihláška (11.02.2013)
14. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2012 - pozvánka a přihláška (14.08.2012)
13. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové - zpráva o průběhu (08.06.2012)
13. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2012 - pozvánka a přihláška (06.03.2012)
12. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2011 - pozvánka a přihláška (13.08.2011)
11. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2011 - pozvánka a přihláška (22.06.2011)
10. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - pozvánka a přihláška (11.03.2011)
9. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - pozvánka a přihláška (06.01.2011)
8. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2010 - pozvánka a přihláška (18.10.2010)
7. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2010 - pozvánka a přihláška (05.06.2010)
6. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2010 - pozvánka a přihláška (19.01.2010)
5. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2009 - pozvánka a přihláška (28.09.2009)
4. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2009 - pozvánka a přihláška (29.05.2009)
3. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2009 - pozvánka a přihláška (07.02.2009)
2. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2008 - pozvánka a přihláška (16.10.2008)
1. konference o sexualitě a reprodukčním zdraví Pardubice 2008 - pozvánka a přihláška (29.06.2008)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS