Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

22. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2014 - pozvánka a přihláška

 

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

pořádají

ve dnech 18. až 20. září 2014 na radnici v Pardubicích

pod záštitou

MUDr. Štěpánky Fraňkové, primátorky města Pardubic
a
Prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D, rektora Univerzity Hradec Králové

 

22. kongres k sexuální výchově

PARDUBICE 2014

                                                               

Kongres již proběhl

Online přihláška
Další možnosti přihlášení jsou níže 

 

Informace pro firmy - možnosti reklamy či jiné spolupráce
Návratka pro firmy - možnosti reklamy či jiné spolupráce


Problémové okruhy:

1. Cíle, obsah a metody sexuální výchovy
2. Sexuální výchova a rodina
3. Kouření, drogy a těhotenství
4. Etika sexuální výchovy
5. Sexuální a reprodukční zdraví a práva
6. Vária

Program kongresu ve formátu .pdf

 

Kongres Kongres
 

Kongres se bude konat v Hudebním sále pardubické radnice na Pernštýnském náměstí 1 v Pardubicích.
Začátek kongresu je plánován na 18.9. ve 13.30 hod., konec na 20. 9. ve 13.00 hod.
Parkování doporučujeme v parkovacím domě v ulici Karla IV.

Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, č.j.: 39 429/2011-25-912, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty Českou asociaci sester, Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků a pro klinické psychology Asociaci klinických psychologů (4 kredity denně). Každý účastník obdrží osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT, na žádost osvědčení dle dalších akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.

Kongresový účastnický poplatek činí 1300,- Kč + 21% DPH, celková částka 1573,- Kč (58 €)
Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2013 a 2014 a pro studenty činí tento poplatek 1100,- Kč + 21% DPH, celková částka 1331,- Kč (49 €) Na kongresu lze také uplatnit slevový kupon na 100,- Kč
Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 (účastníci ze Slovenska na 2100367028/8330). Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, společenském rautu dne 19. září 2014 a k odběru kongresových materiálů včetně sborníku.
       
Zašlete, prosím, co nejdříve :

1. Přihlášku k účasti
(Online přihlášku můžete vyplnit zde , ve Wordu je zde ) – přihláška bude e-mailem potvrzena
2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (účastníci ze Slovenska na 2100367028/8330).
Přihlášky k pasivní účasti (bez referátu) budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu.
             

Kongres Kongres


Adresy pro zasílání jsou:

e-mail: planrod@centrum.cz nebo běžná pošta - SPRSV, U Topíren 2, 170 00 Praha 7

 

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.

Partneři:

Penzion Hendrych  
Korálkový sen
  
   
   


Přihláška na 22. kongres k sexuální výchově PARDUBICE 2014      

 Online přihlášku můžete vyplnit zde, ve Wordu je zde nebo si přihlášku prosím vytiskněte a vyplňte ručně.

Přihlašuji se k účasti na kongresu ve dnech 18. až 20. září 2014 a po potvrzení přihlášky uhradím účastnický poplatek ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 (v € na 2100367028/8330) Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, U Topíren 2, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, DIČ: CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH.


titul, jméno a příjmení:                          profese:                                  datum narození:

e-mail, doporučujeme soukromý):

Účastnický poplatek bude uhrazen pod var. symbolem:
(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:

Organizace:

Adresa:
IČ:
je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ:


Přihlašuji sdělení v délce minut, s názvem (ev. poster s názvem):


Mimo osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT (a ČLK pro lékaře) požaduji také certifikát pro zdravotníky pro profesi:


Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány občanským sdružením Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále SPRSV) se sídlem U Topíren 2, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu.

podpis


 

 

Vážení účastníci kongresu, organizační výbor kongresu k sexuální výchově PARDUBICE 2014 pro Vás zjistil nabídku ubytování na různých místech a v různých cenových hladinách, a to i v nejbližším okolí radnice, kde bude kongres probíhat. První tři uvedené ubytovací kapacity jsou řádově v desítkách metrů od místa konání kongresu.

Ubytování si účastníci kongresu objednávají i hradí sami, doporučujeme objednat co nejdříve.
Informace k ubytování si můžete ve formátu pdf stáhnout zde

 

 


Související články:
25. kongres k sexuální výchově (28.05.2017)
24. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2016 - pozvánka a přihláška (24.05.2016)
7. moravský regionální kongres k sexuální výchově (02.02.2016)
23. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2015 - pozvánka a přihláška (04.05.2015)
6. moravský regionální kongres k sexuální výchově (20.12.2013)
21. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2013 - zpráva o průběhu (29.09.2013)
20. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (30.09.2012)
5. moravský regionální kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (20.02.2012)
19. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2011)
Sborníky 1. až 10. celostátního kongresu k sexuální výchově v letech 1993 - 2002 (18.08.2011)
18. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2010)
Zpráva o průběhu 4. moravského regionálního kongresu k sexuální výchově (04.05.2010)
Kongresy k sexuální výchově (14.04.2010)
4. moravský regionální kongres k sexuální výchově (27.11.2009)
Zpráva ze 16. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 25. - 27. 9. 2008 (15.10.2008)
3. moravský regionální kongres k sexuální výchově 2008 - zpráva o průběhu (30.04.2008)
Zpráva z 15. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 4. - 6. 10.2007 (30.10.2007)
Zpráva ze 14. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 14. - 16. 9. 2006 (17.11.2006)
Zpráva o 2. moravském regionálním kongresu 2006 (06.02.2006)
Zpráva o 1. moravském regionálním kongresu 2004 (30.04.2004)
Sborníky (19.11.2003)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS