Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

22. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

si Vás dovoluje pozvat na jarní


22. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

akreditovanou jako doškolovací akce pro zdravotníky
- všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví,
zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty,
dentální hygienisty, klinické psychology a nutriční terapeuty


Konference v některých sděleních reaguje na současná aktuální témata

Sobota 21. března 2015 od 9,00 hodin


Konferenční sál Argentinská 38, Praha 7 - Holešovice


ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ

Konference již proběhla. 

Program:
 
   8.00 -   9.00  Prezence účastníků 


   9.00 - 10.00 MUDr. Miroslav Havlín  
Úrazy z lásky

10.00 -  11.00  JUDr. Olga Sovová, Ph.D. 
Právní problematika svěření dítěte do péče jiné osoby

11.00 – 11.20 přestávka

11.20 – 12.20  Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
 Sexuální zneužíváni  - pachatelé a oběti

12.20 -  13.00 Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. 
Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad a dědičných onemocnění plodu a poskytování léčebné péče ještě nenarozenému dítěti

13.00 -  13.30 Doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc. 
Rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj plodu

U všech sdělení je počítáno s diskusí a možností dotazů z praxe

Prof. WeissProf. Šantavý

Cena při bezhotovostní platbě předem 600,- + 21% DPH – celkem s DPH 726,- Kč, na místě 700,- + 21% DPH = 847,- Kč do vyčerpání kapacity sálu, cena pro členy SPRSV a studenty je 500,- + 21% DPH = 605,- Kč, možnost uplatnit poukaz na slevu, pak je cena 500,- + 21% DPH = 605,- Kč, pro členy a studenty s poukazem 400,- + 21% DPH = 484,- Kč. Nová last minute cena pro studenty denního studia!!

Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.


Místo konání: Konferenční sál budovy PSN, Argentinská 38, Praha 7 - Holešovice
V těsné blízkosti je zastávka  metra C Nádraží Holešovice a tramvají 12 a 24 (Ortenovo náměstí nebo Nádraží Holešovice), http://www.idos.cz/
 
Obratem, prosím, zašlete:
1. Přihlášku k účasti (k dispozici  ve Wordu nebo on-line) – přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Účastnický poplatek na konto 2100367028/2010
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány na http://www.planovanirodiny.cz/.
Adresa pro zasílání je SPRSV, U Topíren 2, 170 00 Praha 7 nebo e-mail sprsv.vzdelavani@centrum.cz.
Vyřizuje Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka 606917488
Poznámka: Počítejte, prosím, s omezenými možnostmi občerstvení v místě konference, pořadatel zajistí vodu, kávu, čaj a svačinu


Přihláška na 22. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví
 
Přihláška je k dispozici ve Wordu nebo on-line
Přesná adresa on-line přihlášky je http://goo.gl/forms/cmHFJkeZBk
Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 21. března 2015 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 SPRSV, U Topíren 2, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, DIČ: CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH (adresa od 1. března je Argentinská 38, Praha 7)
 
titul, jméno a příjmení:                                                               profese:   
datum narození:                                                                             e-mail:
člen/ka SPRSV nebo student  ano – ne                                                       Doklad o platbě požaduji - nepožaduji
účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem                                                 č. poukazu na slevu:
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)
Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
organizace:
adresa:
IČ:
je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:
 
Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.  (dále SPRSV) se sídlem U Topíren 2, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být použity k propagaci.
 podpis


Související články:
29. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (02.07.2017)
28. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.02.2017)
27. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (31.10.2016)
26. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (05.05.2016)
25. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (07.02.2016)
24. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (21.10.2015)
19. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (15.03.2014)
18. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví PrF UK Praha (24.08.2013)
16. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2013 - zpráva o průběhu (08.05.2013)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (28.10.2012)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Právnická fakulta 2012 - pozvánka a přihláška (18.10.2012)
14. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (08.10.2012)
12. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2011 - zpráva o průběhu (14.12.2011)
11. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2011 - zpráva o průběhu (14.10.2011)
10. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (15.06.2011)
9. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (11.03.2011)
8. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2010 - zpráva o průběhu (06.12.2010)
7. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2010 - zpráva o průběhu (18.10.2010)
6. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.09.2010)
5. Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2009 - zpráva o průběhu (08.10.2009)
3. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví - zpráva o průběhu (16.04.2009)
2. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2008 - zpráva o průběhu (01.11.2008)
1. konference o sexualitě a reprodukčním zdraví Pardubice 2008 - zpráva o průběhu (09.10.2008)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS