Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

23. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2015 - pozvánka a přihláška

 

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

pořádají

ve dnech 17. až 18. září 2015 na radnici v Pardubicích

pod záštitou

primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta
a
rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D

 

23. kongres k sexuální výchově

PARDUBICE 2015

Online přihláška
Další možnosti přihlášení jsou níže

 

Informace pro firmy - možnosti reklamy či jiné spolupráce
Návratka pro firmy - možnosti reklamy či jiné spolupráce


Problémové okruhy:

1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
2. Reprodukční a sexuální zdraví
3. Sexuální výchova a rodina
4. Sexuální výchova a školství
5. Sexuální výchova a právo
6. Varia

Program kongresu ve formátu .pdf

 

 

Kongres Kongres

Kongres se bude konat v Hudebním sále pardubické radnice na Pernštýnském náměstí 1 v Pardubicích.
Začátek je plánován na 17. 9. 2015 v 10.00 hod., konec na 18. 9. v 17.00 hod
Parkování doporučujeme v parkovacím domě v ulici Karla IV.

Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, č.j.: MSMT- 37524/2014-1-1008, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty Českou asociaci sester, Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků a pro klinické psychology Asociaci klinických psychologů (4 kredity denně). Každý účastník obdrží osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT, na žádost osvědčení dle dalších akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.

Kongresový účastnický poplatek činí 1300,- Kč + 21% DPH, celková částka 1573,- Kč (58 €)
Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2014 a 2015 a pro studenty činí tento poplatek 1100,- Kč + 21% DPH, celková částka 1331,- Kč (49 €) Na kongresu lze také uplatnit slevový kupon na 100,- Kč
Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 (účastníci ze Slovenska na 2100367028/8330). Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, společenském rautu dne 17. září 2015 a k odběru kongresových materiálů včetně sborníku. V ceně je též drobné občerstvení a čtvrteční obědová bageta. 

Zašlete, prosím, co nejdříve nejpozději do 30. 8. 2015:

1. Přihlášku k účasti (Online přihlášku můžete vyplnit zde , ve Wordu je zde ) – přihláška bude e-mailem potvrzena
2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (účastníci ze Slovenska na 2100367028/8330).
Přihlášky k pasivní účasti (bez referátu) budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu.
3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku v elektronické podobě (formáty doc nebo rtf ) je také nutné zaslat do 30. 8. – sborník by měl být k dispozici již na kongresu.

Kongres Kongres


Adresy pro zasílání jsou:

e-mail: sprsv.vzdelavani@centrum.cz nebo běžná pošta - SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.


Přihláška na 23. kongres k sexuální výchově PARDUBICE 2015

Online přihlášku můžete vyplnit zde, ve Wordu je zde nebo si přihlášku prosím vytiskněte a vyplňte ručně.

Přihlašuji se k účasti na kongresu ve dnech 17. až 18. září 2015 a po potvrzení přihlášky uhradím účastnický poplatek ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 (v € na 2100367028/8330) Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, DIČ: CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH.


titul, jméno a příjmení:                                           profese:                                                            datum narození:

e-mail, doporučujeme soukromý, případně jiný kontakt:                                                         člen/ka SPRSV ano-ne

 Účastnický poplatek bude uhrazen pod var. symbolem:                                  Přeji si obdržet doklad ano - ne
(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

Společenského večera ve čtvrtek 17. září 2015 se zúčastním: spíše ano - ne

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:

Organizace:

Adresa:
IČ:
je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ:


Přihlašuji sdělení v délce minut, s názvem (ev. poster s názvem):


Mimo osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT (a ČLK pro lékaře) požaduji také certifikát pro zdravotníky pro profesi:


Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.  (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být užity k propagaci.

podpis


 

 

 

 


Související články:
25. kongres k sexuální výchově (28.05.2017)
24. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2016 - pozvánka a přihláška (24.05.2016)
7. moravský regionální kongres k sexuální výchově (02.02.2016)
22. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2014 - pozvánka a přihláška (30.06.2014)
6. moravský regionální kongres k sexuální výchově (20.12.2013)
21. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2013 - zpráva o průběhu (29.09.2013)
20. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (30.09.2012)
5. moravský regionální kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (20.02.2012)
19. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2011)
Sborníky 1. až 10. celostátního kongresu k sexuální výchově v letech 1993 - 2002 (18.08.2011)
18. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2010)
Zpráva o průběhu 4. moravského regionálního kongresu k sexuální výchově (04.05.2010)
Kongresy k sexuální výchově (14.04.2010)
4. moravský regionální kongres k sexuální výchově (27.11.2009)
Zpráva ze 16. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 25. - 27. 9. 2008 (15.10.2008)
3. moravský regionální kongres k sexuální výchově 2008 - zpráva o průběhu (30.04.2008)
Zpráva z 15. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 4. - 6. 10.2007 (30.10.2007)
Zpráva ze 14. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 14. - 16. 9. 2006 (17.11.2006)
Zpráva o 2. moravském regionálním kongresu 2006 (06.02.2006)
Zpráva o 1. moravském regionálním kongresu 2004 (30.04.2004)
Sborníky (19.11.2003)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS