Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

23. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

si Vás dovoluje pozvat na jarní


23. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

akreditovanou jako doškolovací akce pro zdravotníky
- všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví,
zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty,
dentální hygienisty a nutriční terapeuty


Konference v některých sděleních reaguje na současná aktuální témata

Sobota 17. října 2015 od 9,00 hodin


Konferenční sál PSN House, Argentinská 38, Praha 7 - Holešovice


ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ

Konference už proběhla

 KonferenceKonference

 

 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence účastníků

9.00 -   9.50 MUDr. Miroslav Havlín
Prevence karcinomu prsu z pohledu ambulantního gynekologa
Praktická ukázka modelu pro samovyšetření prsou

9.50 - 10.40  MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.
"Jolie gen" - geny BRCA1/2

10. 40 - 11.30 RNDr. Renata Hüttelová, Ph.D.  
Odložení mateřství - přání nebo realita?

11.30 – 11.50 přestávka

11.50 – 12.40 JUDr. Olga Sovová, Ph.D.   
Náhradní mateřství z pohledu práva 

12.40 - 13.30 Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D., Mgr. Markéta Sudová
Psychosociální a etické aspekty náhradního mateřství

U všech sdělení je počítáno s diskusí a možností dotazů z praxe

Prof. WeissProf. Šantavý

Cena při bezhotovostní platbě předem 600,- + 21% DPH – celkem s DPH 726,- Kč, na místě 700,- + 21% DPH = 847,- Kč do vyčerpání kapacity sálu, cena pro členy SPRSV a studenty je 500,- + 21% DPH = 605,- Kč, možnost uplatnit poukaz na slevu, pak je cena 500,- + 21% DPH = 605,- Kč, pro členy a studenty s poukazem 400,- + 21% DPH = 484,- Kč.
Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.


Místo konání: Konferenční sál budovy PSN, Argentinská 38, Praha 7 - Holešovice
V těsné blízkosti je zastávka metra C Nádraží Holešovice a tramvají 12 a 24 (Ortenovo náměstí nebo Nádraží Holešovice), www.idos.cz

Obratem, prosím, zašlete:
1. Přihlášku k účasti (k dispozici ve Wordu nebo on-line) – přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Účastnický poplatek na konto 2100367028/2010
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány na www.planovanirodiny.cz.
Adresa pro zasílání je SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail sprsv.vzdelavani@centrum.cz.
Vyřizuje Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka 606917488
Poznámka: Počítejte, prosím, s omezenými možnostmi občerstvení v místě konference, pořadatel zajistí vodu, kávu, čaj a svačinu


Přihláška na 23. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

Přihláška je k dispozici ve Wordu nebo on-line
Přesná adresa on-line přihlášky je http://goo.gl/forms/ujnqUWzcwA
Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 17. října 2015 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, DIČ: CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH


titul, jméno a příjmení:                                                                       profese:
datum narození:                                                                                   e-mail:
člen/ka SPRSV nebo student ano – ne
Doklad o platbě požaduji - nepožaduji
účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem č. poukazu na slevu:
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)
Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
organizace:
adresa:
IČ:
je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být použity k propagaci.
podpis


Související články:
21. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (19.10.2014)
20. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (24.09.2014)
17. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Dům světla Praha (29.08.2013)
16. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2013 - pozvánka a přihláška (11.02.2013)
14. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2012 - pozvánka a přihláška (14.08.2012)
13. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové - zpráva o průběhu (08.06.2012)
13. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2012 - pozvánka a přihláška (06.03.2012)
12. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2011 - pozvánka a přihláška (13.08.2011)
11. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2011 - pozvánka a přihláška (22.06.2011)
10. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - pozvánka a přihláška (11.03.2011)
9. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - pozvánka a přihláška (06.01.2011)
8. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2010 - pozvánka a přihláška (18.10.2010)
7. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2010 - pozvánka a přihláška (05.06.2010)
6. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2010 - pozvánka a přihláška (19.01.2010)
5. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2009 - pozvánka a přihláška (28.09.2009)
4. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2009 - pozvánka a přihláška (29.05.2009)
3. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2009 - pozvánka a přihláška (07.02.2009)
2. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2008 - pozvánka a přihláška (16.10.2008)
1. konference o sexualitě a reprodukčním zdraví Pardubice 2008 - pozvánka a přihláška (29.06.2008)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS