Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

24. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2016 - pozvánka a přihláška


SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S.

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP


ÚSTAV SOCIÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ


pořádají
 
ve dnech 13. až 15. října 2016 v pardubickém hotelu Labe

pod záštitou

rektora Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D.
a
primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta


24. kongres k sexuální výchově

PARDUBICE 2016

Online přihláška

Další možnosti přihlášení jsou níže

Na kongresu jsou volná místa, je možné se přihlašovat.

 

Informace pro firmy - možnosti reklamy či jiné spolupráce
Návratka pro firmy - možnosti reklamy či jiné spolupráce

 


Problémové okruhy:
1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
2. Reprodukční a sexuální zdraví
3. Sexuální výchova a rodina
4. Sexuální výchova a školství
5. Sexuální výchova a právo
6. Varia

Výběr z přihlášených referátů

Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro zdravotníky Českou asociaci sester, Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků a Asociaci klinických psychologů (4 kredity denně). Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, na žádost osvědčení dle akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.

Účastníci

Referát o rodiněKongres se bude konat v Konferenčním  sále hotelu Labe,  v Pardubicích, Masarykovo nám. 2633. Začátek kongresu je plánován na 13. 10. 2016 ve 13.30  hod., konec na 15. 10. ve 13.00 hod.
K  parkování doporučujeme parkovací dům v ul. Karla IV nebo Parkoviště Parking Point, ul. 17. listopadu


 
Kongresový účastnický poplatek činí 1595,- Kč (59 €)
Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2015 a 2016, pro důchodce a pro studenty činí tento poplatek 1395,- Kč (52 €)
Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 (v € 2100367028/8330). Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, společenském rautu dne 14. října 2016 a k odběru kongresových materiálů včetně sborníku.


Zašlete, prosím, co nejdříve, nejpozději do 20. 9. 2016 (přihlášky k pasivní účasti i později)

1. Přihlášku k účasti
(Online přihlášku můžete vyplnit zde , ve Wordu je zde ) – přihláška bude e-mailem potvrzena

2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (v € na 2100367028/8330).

3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku v elektronické podobě (formáty doc(x) nebo rtf ) je také nutné zaslat do 20. 9. – sborník by měl být k dispozici již na kongresu.

Adresy pro zasílání jsou: e-mail: z.pro@centrum.cz nebo běžná pošta: SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7
Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.
 
Vyřizuje:
Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV, 606917488


Organizační výbor kongresu pro vás vyhledal různé možnosti ubytování.


_____________________________________


Přihláška na 24. kongres k sexuální výchově PARDUBICE 2016

(on-line přihláška je  zde, plná adresa http://1url.cz/jt1Bz, vytisknout můžete přímo odsud,  ve Wordu je zde


Přihlašuji se k účasti na kongresu ve dnech 13. až 15. října 2016 a po potvrzení přihlášky uhradím účastnický poplatek ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 (v € 2100367028/8330) Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, SPRSV není plátcem DPH.


titul, jméno a příjmení:                                                                       profese:                                                                   datum narození:

e-mail, doporučujeme soukromý, případně jiný kontakt:                   člen/ka SPRSV ano-ne

Účastnický poplatek bude uhrazen pod var. symbolem:
(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

Společenského večera v pátek 14. října 2016 se zúčastním:   spíše ano - neBude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
Organizace:
Adresa:                       IČ:                             je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ: 

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.  (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být užity k propagaci.  podpis

 

 

Neformální debaty

 

 


Související články:
25. kongres k sexuální výchově (28.05.2017)
7. moravský regionální kongres k sexuální výchově (02.02.2016)
23. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2015 - pozvánka a přihláška (04.05.2015)
22. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2014 - pozvánka a přihláška (30.06.2014)
6. moravský regionální kongres k sexuální výchově (20.12.2013)
21. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2013 - zpráva o průběhu (29.09.2013)
20. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (30.09.2012)
5. moravský regionální kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (20.02.2012)
19. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2011)
Sborníky 1. až 10. celostátního kongresu k sexuální výchově v letech 1993 - 2002 (18.08.2011)
18. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2010)
Zpráva o průběhu 4. moravského regionálního kongresu k sexuální výchově (04.05.2010)
Kongresy k sexuální výchově (14.04.2010)
4. moravský regionální kongres k sexuální výchově (27.11.2009)
Zpráva ze 16. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 25. - 27. 9. 2008 (15.10.2008)
3. moravský regionální kongres k sexuální výchově 2008 - zpráva o průběhu (30.04.2008)
Zpráva z 15. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 4. - 6. 10.2007 (30.10.2007)
Zpráva ze 14. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 14. - 16. 9. 2006 (17.11.2006)
Zpráva o 2. moravském regionálním kongresu 2006 (06.02.2006)
Zpráva o 1. moravském regionálním kongresu 2004 (30.04.2004)
Sborníky (19.11.2003)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS