Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

24. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
ve spolupráci s Centrem zdravotnického práva PrF UK
a
Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

si Vás dovolují pozvat na


24. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví


která je zároveň doškolovací akcí v systému celoživotního vzdělávání pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, klinické psychology, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty

Srdečně zveme také všechny zájemce bez ohledu na obor včetně studentů.

Sobota 28. 11. 2015

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ

Na konferenci jsou volná místa, je možné se přihlašovat.

konferencekonference

 

Program:

  8.00 - 9.00 Prezence účastníků

  9.00 - 10.00 MUDr. Miroslav Havlín - Historické antikoncepční metody

10.00 - 10.40 MUDr. Radim Uzel, CSc. - EllaOne ® - 1. volba nouzové kontracepce

10.40 - 11.30 JUDr. Olga Sovová, Ph.D. - Aktuální otázky práva na reprodukci

11.30 – 11.50 přestávka

11.50 – 12.40 Mgr. Milan Langer - Posun v sexuální asistenci

12.40 - 13.30 Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. - Rizika sexuální asistence u osob s mentálním postižením


Cena
pro při bezhotovostní platbě předem 600,- + 21% DPH – celkem s DPH 726,- Kč
(na místě 700,- + 21% DPH = 847,- Kč do vyčerpání kapacity sálu)
Možnost uplatnit poukaz na slevu, pak je cena, 500 + 21% DPH = 605 Kč, stejná cena platí pro členy SPRSV a důchodce.
Číslo konta pro platbu: 2100367028/2010
Pro studenty PrF UK je akce bezplatná bez nároku na konferenční materiály a občerstvení, s plným nárokem za 100 + DPH 21%, celkem 121,- Kč. I k bezplatné účasti je nutno se přihlásit!! Pro studenty ostatních škol je cena 300,- + 21% DPH – s DPH 363,- Kč
Akce je pořádána pro lékaře podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a pro uvedené nelékařské zdravotnické pracovníky dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. je akce hodnocena 4 kreditními body

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Nám. Curieových 7, Praha 1, http://www.prf.cuni.cz/
Přímo před fakultu jede tram. č 17 a bus 207, zastávka Právnická fakulta, 400 m je zastávka metra A Staroměstská (http://www.idos.cz/)

Obratem, prosím, zašlete:
1. Přihlášku k účasti ( lze vyplnit on-line nebo stáhnout ve Wordu ) – přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Účastnický poplatek na konto č. 2100367028 kód banky 2010
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány výše.

Adresa pro zasílání je SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail mailto:planrod@centrum.cz.


Vyřizuje Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV
Poznámka: Počítejte, prosím, s omezenými možnostmi občerstvení v místě konference, pořadatel zajistí vodu, kávu a drobné občerstvení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška na 24. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha PrF UK 2014

Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 28. listopadu 2015 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, DIČ: CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH. Přihlášku lze vyplnit on-line nebo stáhnout ve Wordu .

titul, jméno a příjmení:                              profese:
datum narození:                                              e-mail:

člen/ka SPRSV ano – ne Jsem: student PrF UK bez popatku -student PrF UK s poplatkem- student jiné školy - důchodce
účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem č. poukazu na slevu:
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)


Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
organizace:
adresa:
IČ: e-mail:
je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být použity k propagaci.
podpis


Související články:
29. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (02.07.2017)
28. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.02.2017)
27. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (31.10.2016)
26. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (05.05.2016)
25. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (07.02.2016)
22. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (12.02.2015)
19. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (15.03.2014)
18. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví PrF UK Praha (24.08.2013)
16. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2013 - zpráva o průběhu (08.05.2013)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (28.10.2012)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Právnická fakulta 2012 - pozvánka a přihláška (18.10.2012)
14. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (08.10.2012)
12. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2011 - zpráva o průběhu (14.12.2011)
11. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2011 - zpráva o průběhu (14.10.2011)
10. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (15.06.2011)
9. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (11.03.2011)
8. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2010 - zpráva o průběhu (06.12.2010)
7. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2010 - zpráva o průběhu (18.10.2010)
6. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.09.2010)
5. Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2009 - zpráva o průběhu (08.10.2009)
3. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví - zpráva o průběhu (16.04.2009)
2. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2008 - zpráva o průběhu (01.11.2008)
1. konference o sexualitě a reprodukčním zdraví Pardubice 2008 - zpráva o průběhu (09.10.2008)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS