Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

25. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z.s.
a
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

si Vás dovolují pozvat na


25. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví


akreditovanou jako doškolovací akce pro zdravotníky
- všeobecné sestry, porodní asistentky, klinické psychology, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného
 zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, dentální hygienisty, a nutriční terapeuty a některé přednášky jsou akreditovány MŠMT
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
pod názvem „Úvod do práce se žákem s poruchou autistického spektra“
ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Srdečně zveme nejen pedagogy a zdravotníky, ale každého, kdo má zájem o uvedená témata.
Sobota 9. dubna 2016 od 10,00 hodin
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně, Obchodní ulice 282

Na konferenci jsou volná místa, je možné se přihlašovat.

MUDr. Uzel Prof. Šantavý  

 


Program:
Pro vydání osvědčení zdravotníkům jsou povinná sdělení 1,2,3,4, 5,6, pro vydání osvědčení pedagogům jsou povinná sdělení 5, 6 a 7
  9.00 - 10.00  
Prezence účastníků 
10.00 - 10.30  
1. MUDr. Radim Uzel, CSc. - Sexuální dysfunkce a jejich vztah k některým onemocněním
10.30 - 11.15 
2. Mgr. Milan Langer - Co očekává člověk s tělesným postižením (nejen) od zdravotnického pracovníka
11.15 - 11.30 přestávka
11.30 - 12.15 
3. Doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc. - Genetické pozadí vrozených postižení 
12.15 - 12.45  
4. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad a dědičných onemocnění plodu
12.45 - 13.05 přestávka
13.05 - 13.35 
5. Doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc. - Co víme a nevíme o dědičnosti autismu
13.35 - 14.35  
6. Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. - Úvod do práce se žákem (klientem) s poruchou autistického spektra 1. část
14.35 - 16.00  
7. Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. - Úvod do práce se žákem (klientem) s poruchou autistického spektra 2. část


Cena při bezhotovostní platbě předem: 705- Kč, na místě 805,- do vyčerpání kapacity sálu.
Cena pro členy SPRSV a studenty je 505,- pro zaměstnance školy Olgy Havlové 355,- Kč a pro studenty téže školy 105,- Kč-
Č. účtu: 2100367028/2010
Lze využít poukaz na slevu, pak se částka o 100 Kč snižuje.
Akce bude hodnocena 4 kreditními body pro zdravotníky dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a akreditována ve výše uvedeném rozsahu MŠMT pod č.j.: 37524/2014-1-1008
Místo konání: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně, Obchodní ulice 282, aula

Obratem, prosím, zašlete:
1. Přihlášku k účasti (k dispozici  ve Wordu nebo on-line ) – přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány na http://www.planovanirodiny.cz/.
Adresa pro zasílání je SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail z.pro@centrum.cz.
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka, 224231524, 606917488
Poznámka: Pořadatel zajistí drobné občerstvení včetně obědové bagety, vodu, kávu a čaj. Ve škole bude otevřený bufet

Některé možnosti ubytování v Janských Lázních


________________________________________________________________________________________
Přihláška na 25. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví
ON-LINE PŘIHLÁŠKA - FORMULÁŘ VE WORDU ke stažení - VYTIŠTĚNÍ PŘÍMO ODSUD

Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 9. dubna 2015 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, nejsme plátci DPH


titul, jméno a příjmení:   
profese:  
datum narození:     
e-mail:    
člen/ka SPRSV ano – ne 

Mimo certifikátu pro všechny účastníky požaduji také certifikát pro pedagogy či zdravotníky pro profesi:
(např. učitel, zdravotní sestra..)

účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem    
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)
č. poukazu na slevu:


Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
organizace:
adresa:                                     IČ:      
je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Souhlasím s užitím pořízených fotografií pro propagační účely.                                       podpis


Související články:
29. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (02.07.2017)
28. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.02.2017)
27. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (31.10.2016)
26. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (05.05.2016)
24. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (21.10.2015)
22. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (12.02.2015)
19. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (15.03.2014)
18. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví PrF UK Praha (24.08.2013)
16. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2013 - zpráva o průběhu (08.05.2013)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (28.10.2012)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Právnická fakulta 2012 - pozvánka a přihláška (18.10.2012)
14. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (08.10.2012)
12. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2011 - zpráva o průběhu (14.12.2011)
11. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2011 - zpráva o průběhu (14.10.2011)
10. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (15.06.2011)
9. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (11.03.2011)
8. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2010 - zpráva o průběhu (06.12.2010)
7. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2010 - zpráva o průběhu (18.10.2010)
6. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.09.2010)
5. Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2009 - zpráva o průběhu (08.10.2009)
3. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví - zpráva o průběhu (16.04.2009)
2. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2008 - zpráva o průběhu (01.11.2008)
1. konference o sexualitě a reprodukčním zdraví Pardubice 2008 - zpráva o průběhu (09.10.2008)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS