Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

26. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

si Vás dovoluje pozvat na jarní


26. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

akreditovanou jako doškolovací akce pro zdravotníky
- všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví,
zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty,
dentální hygienisty, klinické psychology a nutriční terapeuty


Konference v některých sděleních reaguje na současná aktuální témata
Zváni jsou všichni zájemci bez ohledu na obor

Sobota 4. června 2016 od 9,00 hodin


Konferenční sál Argentinská 38, Praha 7 - Holešovice


ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ

Na konferenci jsou volná místa, je možné se přihlašovat.

Program:

8.00 - 9.00 Prezence účastníků

9.00 - 09.50   MUDr. Miroslav Havlín
Kontroverzní generické léky

9.50 - 10.10   MUDr. Miroslav Havlín
Nová antikoncepční náplast - po dlouhé době zásadní novinka

10.10 - 11.00  JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
Přehled právních nástrojů k prevenci zanedbávání péče o dítě

Dr. HavlínProf. Šantavý


11.00 – 11.20 přestávka

11.20 – 12.10  JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právní problematika vztahů mezi rodiči a dětmi včetně problematiky osvojení a dalších typů náhradní rodinné péče

12.10 - 13.00  MUDr. Ivo Procházka, CSc. 
Nové možnosti prevence HIV/AIDS

13.00 - 13.20  Mgr. Zuzana Prouzová
Další aktuality v prevenci HIV/AIDS

 

U všech sdělení je počítáno s diskusí a možností dotazů z praxe

Cena při bezhotovostní platbě předem 685,- Kč, na místě 785,- Kč do vyčerpání kapacity sálu, cena pro členy SPRSV 585,- Kč, pro studenty a důchodce bez prac. poměru 385,- Kč, možno uplatnit poukaz na slevu pak je cena o 100 Kč nižší. Č. konta: 2100367028/2010
Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
 
Místo konání: Konferenční sál budovy PSN, Argentinská 38, Praha 7 - Holešovice
V těsné blízkosti je zastávka metra C Nádraží Holešovice a tramvají 12 a 24 (Ortenovo náměstí nebo Nádraží Holešovice), http://www.idos.cz/

Obratem, prosím, zašlete:
1. Přihlášku k účasti (k dispozici ve Wordu nebo on-line) – přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Účastnický poplatek na konto 2100367028/2010
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech jsou výše.
Adresa pro zasílání je SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail z.pro@centrum.cz.
Vyřizuje Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka 606917488
Poznámka: Počítejte, prosím, s omezenými možnostmi občerstvení v místě konference, pořadatel zajistí vodu, kávu, čaj a svačinu


Přihláška na 26. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

Přihláška je k dispozici ve Wordu nebo on-line , případně vytiskněte přímo z této stránky a vyplňte ručně
Přesná adresa on-line přihlášky je http://goo.gl/forms/YwPi4OI3sp
Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 4. června 2016 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010, SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, SPRSV není plátcem DPH

titul, jméno a příjmení:                                      profese:   
datum narození:                                                 e-mail:
člen/ka SPRSV ano – ne                                   student   nebo důchodce: ano – ne 
účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem                                 č. poukazu na slevu:
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
organizace:
adresa:
IČ:
je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.  (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být použity k propagaci. .
podpis


Související články:
29. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (02.07.2017)
28. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.02.2017)
27. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (31.10.2016)
25. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (07.02.2016)
24. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (21.10.2015)
22. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (12.02.2015)
19. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (15.03.2014)
18. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví PrF UK Praha (24.08.2013)
16. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2013 - zpráva o průběhu (08.05.2013)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (28.10.2012)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Právnická fakulta 2012 - pozvánka a přihláška (18.10.2012)
14. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (08.10.2012)
12. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2011 - zpráva o průběhu (14.12.2011)
11. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2011 - zpráva o průběhu (14.10.2011)
10. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (15.06.2011)
9. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (11.03.2011)
8. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2010 - zpráva o průběhu (06.12.2010)
7. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2010 - zpráva o průběhu (18.10.2010)
6. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.09.2010)
5. Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2009 - zpráva o průběhu (08.10.2009)
3. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví - zpráva o průběhu (16.04.2009)
2. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2008 - zpráva o průběhu (01.11.2008)
1. konference o sexualitě a reprodukčním zdraví Pardubice 2008 - zpráva o průběhu (09.10.2008)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS