Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

Prevence HIV/AIDS pro pedagogy

 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

si vás dovoluje pozvat na akreditovaný seminář na téma

Prevence HIV/AIDS pro pedagogy

pro učitele ZŠ i SŠ, výchovné poradce, metodiky prevence
i další pedagogy včetně pedagogů volného času

Graf 

Statisticky se u nás ročně nakazí HIV jedna třída mladých do 24 let

Je i na nás, učitelích, zda to v budoucnu bude více nebo méně
 
Např. v Thajsku se podařilo cílenou prevencí
ve školách nárůst HIV snížit o 90%

Měli bychom být připraveni na žáky
a studenty žijící s HIV v našich třídách i zájmových útvarech a umět hájit jejich práva
 

 

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA


Místo: PSN house, Argentinská 38, Praha 7 (3 min. od zastávky metra i tramvaje Nádraží Holešovice),

Čas:
sobota 6. 6. 2015  10:00 – 14:00

Seminář lze objednat i v jiném termínu „na klíč“ pro školy, školská zařízení a další zájemce
Seminář je určen zejména pro učitele ZŠ i SŠ, výchovné poradce, metodiky prevence i další pedagogy včetně pedagogů volného času. Obsahem semináře jsou všechny základní informace, dotazy zodpoví lékař – specialista a k dispozici budou i ukázky vzdělávacích materiálů.

Akreditace: Seminář je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, škola je může hradit z přímých nákladů

Cena: 726,- Kč vč. DPH za osobu (600 + 21% DPH), platbu je třeba po obdržení výzvy uhradit na konto 2100367028/2010, doklad o platbě bude předán při kurzu, ev. si lze vyžádat fakturu


Přihlásit se lze on-line - ON-LINE PŘIHLÁŠKA nebo lze použít formulář ve wordu, který lze odeslat nasprsv.vzdelavani@centrum.cz nebo na adresu SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7.

Těšíme se na Vaši účast.
    
 Za pořadatele


         Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV
          z.pro@centrum.cz, 224231524, 606917488
___________________________________________________________________________________________________________
Přihláška na seminář Prevence HIV/AIDS pro pedagogy

K dispozici je ON-LINE PŘIHLÁŠKA I FORMULÁŘ VE WORDU
Přihlašuji se k účasti na semináři 6. 6. 2015 a uhradím účastnický poplatek ihned po výzvě ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Argentinská 38, Praha 7,
IČO:17046173, DIČ:CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH


 


Titul, jméno a příjmení:                            datum narození:

e-mail:
(doporučujeme soukromý, případně jiný kontakt)

Účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem:  
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
organizace:
adresa:
IČ:                                                                         je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:


Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu.                 podpis

 


© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS