Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

O společnosti

Akreditace

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Akreditace vzdělávací instituce Ministerstva práce a sociálních věcí

č. 2012/0279-I s celostátní platností do 1. března 2016


 

Akreditace  Ministerstva práce a sociálních věcí

k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením  I
č. 2016/0120-PC/SP/VP/PP  s platností do 12. 2. 2020

a programu Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením II
č. 2016/0121-PC/SP/VP/PP  s platností do 12. 2. 2020

 k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do praxe sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením  I
č. 2015/0990-PC/SP/VP/PP  s platností do 7. 10. 2019

a programu Úvod do praxe sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením II
č. 2015/0989-PC/SP/VP/PP  s platností do 7. 10. 2019


____________ ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Akreditace vzdělávací instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

č. MSMT 40016/2012-201 ze dne 31. 10. 2012 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a v souladu se zákonem 500/2004.
Platnost do  31. 10. 2018


 

Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

- Č.j. MSMT- 37524/2014-1-1008  k  provádění vzdělávacího programu Kongres k sexuální výchově s platností do 26. 1. 2018.

-Č.j.: MSMT- 28110/2015-1-766  ze dne 20. 10. 2015 k provádění vzdělávacích programů
 1. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I
 2. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II
 3. Nenásilná komunikace pro pedagogy
 4. Prevence rizikového sexuálního chování pro pedagogy
 5. Úvod do práce se žákem s poruchou autistického spektra


 
Platnost akreditace je do 19. 10. 2018


- Č.j.: 11412/2014-1-368 ze dne 25. 3. 2014 k provádění vzdělávacích programů
1. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.
2.
Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV.
Platnost akreditace je do 2.6. 2017

- MSMT- 36420/2015-1-949 k provádění vzdělávacích programů
1. Prevence HIV/AIDS pro pedagogy
 2. Plánované rodičovství se specializací na antikoncepci pro pedagogy
 3. Spolupráce s rodiči žáků mladšího školního věku v oblasti sexuální výchovy jako součásti
 vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví
 4. Sexuální výchova jako součást vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví
 5. Postup pedagoga při podezření na domácí násilí, zneužívání nebo znásilnění
 6. Antikoncepce u mladistvých – aktuální pohled, rizika a právní aspekty
 7. Genderově citlivá škola
 8. Sexuální výchova, genderová rovnost a práva sexuálních menšin
 9. Základy rétoriky pro pedagogy
10. Základy dramatické výchovy v MŠ a na 1. stupni ZŠ
11. Biologická determinace psychosociálního vývoje jedince
12. Johann Gregor Mendel – jeden z nejvýznamnějších Čechů v historii.
Platnost akreditace se stanoví do 14. 12. 2018.

- Č.j.: 11412/2014-1-368 ze dne 25. 3. 2014 k provádění vzdělávacích programů
1. Sexuální výchova a osvěta dětí a  žáků s poruchou autistického spektra I
2. Sexuální výchova a osvěta dětí a  žáků s poruchou autistického spektra II
3. Sexuální výchova a osvěta dětí a  žáků s poruchou autistického spektra III
2. Sexuální výchova a osvěta dětí a  žáků s poruchou autistického spektra IV

Platnost akreditace je do 2.6. 2017

 


 

International Planned Parenthood Federation

IPPF© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS