Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Programy a projekty

Celorepubliková koncepce sexuální osvěty a výchovy pro základní a střední školy

Odborný garant a realizátor projektu MUDr.Petr Kovář


CAT OSTRAVA- vzdělávací agentura
ve spolupráci se SPRSV

Veškeré informace najdete také přímo na stránkách projektu.

Aktuální temíny přednášek.

Přihláška a kontaktní informace.

Náplň projektu

Jedná se o čtyřstupňový přednáškový program zajištěný ženským lékařem, event. proškoleným zdravotnickým personálem.

- 1. stupeň: jednohodinová přednáška pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol, vedená porodní asistentkou. Navazuje na osnovy školní výuky týkající se procesu dospívání, menstruace, intimní hygieny a reprodukčního zdraví.

- 2. stupeň: dvouhodinová přednáška pro 8. a 9. ročníky základních škol, 1. a 2. ročníky středních škol a učilišť. Tato přednáška je vedená ženským lékařem na následující témata:
bezpečné zahájení sexuálního života
sexuální abstinence
podrobný rozbor antikoncepce vč. metod antikoncepce záchranné
problematika možného nežádoucího těhotenství z hlediska zjištění a z hlediska medicínského a právního aspektu umělého přerušení těhotenství
- pohlavně přenosné choroby a AIDS
- diskuse

- 3. stupeň: dvouhodinová přednáška pro 3. a 4. ročník středních škol a učilišť. Přednáška je vedená ženským lékařem, modifikovaná dle výše uvedených témat, s přihlédnutím k věku a požadavkům studentů. Následuje obsáhlá diskuse.

- 4. stupeň: semináře pro pedagogy:
1. pro studenty PdF (akreditace MŠMT)
2. postgraduální kurzy pro učitele rodinné výchovy, biologie, občanské nauky a výchovné poradce ( akreditace MŠMT )

Všechny přednášky jsou doplněny multimediální dataprojekcí k dané problematice, postgraduální kurzy pak abstrakty pro posluchače, jsou zajištěny osvětové a výukové materiály.

Kontakty:

zástup po dobu MD p.Michnové

p. Mojová - sekretariát
ul. Antala Staška 1087/3 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

Přednášku lze objednat telefonicky:
- sekretariát p. Mojová na tel. čísle: 731 470 335

EMAIL : cat.vzdelavani@seznam.cz
 


Autor: CAT OSTRAVA- vzdělávací agentura
© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS