Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

Zpráva z konference Educating young people about sex


EDUCATING YOUNG PEOPLE ABOUT SEX:
ADDRESSING ISSUES OF GENDER, SEXUALITY AND DIVERSITY


11. – 13. dubna 2014 

Masarykova Univerzita, Brno

Dostala jsem jedinečnou možnost reprezentovat SPRSV a YSAFE na mezinárodní konferenci pořádané Gender and Education Association (Velká Británie) a Fakultou sociálních studií na Masarykově Univerzitě v Brně. Tři dny plné diskuzí a také velmi zajímavého střetu teoretického a praktického pohledu na sexuální výchovu. Na tuto mezinárodní konferenci se sjeli odborníci doslova z celého světa a bylo velmi potěšující mezi nimi najít další zástupce IPPF (Slovensko, Švédsko, Nový Zéland, Brazílie a my).

Konference Konference

Pokud bych měla z programu něco vybrat, nebude to jednoduché, protože každý příspěvek byl důležitý a nabízel pokaždé něco nového. Švédský člen IPPF nabídl pohled na jejich metodiku a také film „Sex on the Map“, který je nejen ve Švédsku hodně používán jako didaktická pomůcka. Sara Blumenthal (Německo) prezentovala výsledky kvalitativní studie zabývající se tématem studu a sexuální výchovy, který potvrzuje, že je důležité, nejenom jaké informace, ale i jakým způsobem jsou žákům předávány. Pravděpodobně největší dojem na mě zanechala prezentace prof. Deborah Youdell (Velká Británie) hovořící o různých teoriích souvisejících se sexuální výchovou a nezbytnosti zahrnutí různých úhlů pohledu (nejen medicínský, ale i sociologický, pedagogický, atd.) při úvahách o sexuální výchově.

Některé z příspěvků nebyly příliš radostné, jako třeba současná situace u našich sousedů – Slovensko bylo nuceno stáhnout z oběhu Slabikář, kde se vyskytovala svobodná matka s dítětem a v Polsku je situace kolem sexuální výchovy natolik tristní, že vlastně celkem ani žádná výchova na školách není.

Já sama jsem prezentovala možnosti zapojení mladých lidí v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a to jednak v SPRSV (vrstevnické vzdělávání, Labestra, ...) a také v Evropě – YSAFE. Drtivou většinu publika překvapilo, kolik toho mladí lidé mohou v této oblasti udělat a kolik toho již dělají.

Pro mě byla tato konference možností více prozkoumat některé teoretické základy (nejen) sexální výchovy, setkat se s předními odborníky v oblasti genderu a sexuality a také navázat nové, i mezinárodní, vztahy s dalšími členy konference. 

Moje účast na konferenci byla podpořena Gender and Educational Association a Fakultou sociálních studií Masarykovy Univerzity Brno.

  Konference Konference
 


Autor: Tereza Sadková
© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS