Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

7. moravský regionální kongres k sexuální výchově

Akce

7. moravský regionální kongres k sexuální výchově


Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.
a
Katedra primární a preprimární pedagogiky


Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

ve spolupráci

s Centrem výzkumu zdravého životního stylu
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví

pořádají

ve středu 9. března 2016

pod záštitou
doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.,
primátora Statutárního města Olomouc
a
doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr. Ing-Paed IGIP,
děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

7. moravský regionální kongres k sexuální výchově

Olomouc 2016

Přihláška on-line

Kongres již proběhl

Problémové okruhy:


1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
2. Reprodukční a sexuální zdraví
3. Sexuální výchova a rodina
4. Sexuální výchova a školství
5. Sexuální výchova a právo
6. Varia

Kongres Kongres

Místo: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc, přízemí, učebna N2 

Datum: 9. března 2016
Začátek kongresu je plánován na 9. 00, konec do 17.00.

Program (ke stažení v pdf zde):
Úterý 8. 3. 2016
18:30 - Neformální debata k vypsaným tématům a společenské posezení (pro přihlášené na tuto část)
Restaurace Torture, Komenského 9, Olomouc
Středa 9. 3. 2016
8:00 - Prezence účastníků -
9:00 - Slavnostní zahájení kongresu, projevy hostů
Mgr. Zuzana Prouzová - Antikoncepce z pohledu pedagoga
Bc. Tereza Sadková - Ztrácí uživatelky hormonální antikoncepce schopnost rozeznávat výrazy emocí ve tvářích? Planý poplach.
MUDr. Radim Uzel CSc. - Pohlavní styk podle Wikipedie
Kávová přestávka
10:55
MUDr. Jan Vodička - Neplodnost
Mgr. Lucie Pichlerová - Právní úprava stejnopohlavního manželství a registrovaného partnerství v Evropě
Mgr. Aleš Svoboda M.A. - Sexuálně deviantní dívky
PhDr. Jana Novotná, Ph.D. - Ženy a jejich pohled na sexuální deviace
Oběd
13:25
Mgr. Michaela Hřivnová Ph.D. - Témata sexuální výchovy ve vzdělávacích standardech a očekávaných výstupech ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví a jejich evaluace
Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D. - Kdo (ne)komunikuje o pubertě s našimi dětmi?
Mgr. Vanda Vaníčková - Sexuální výchova ve společenskovědním vzdělávání  na gymnáziu
MUDr.  Pavel Turčan - Lesbické mateřství - je v podmínkách ČR reálné a legálně dosažitelné?
Bc. Gabriela Šustáková - Zájem mužů středního věku o sexuální služby
doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc. - Příspěvky z didaktiky a sexuální výchova
Mgr. Vanda Vaníčková - Sexuální výchova ve společenskovědním vzdělávání  na gymnáziu
Mgr.  Tereza  Kaláčková - Sexuální výchova v systému německého školství
Doc.PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D., Mgr.Jana Harvanová, Ph.D. - Sexualita v oblasti tělesné výchovy a sportu a vybrané faktory s ní související
17:00 - Předpokládaný závěr kongresu, předání osvědčení

Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování. Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, č.j.: MSMT- 37524/2014-1-1008, bude akreditován i Odbornými asociacemi pro všeobecné sestry, porodní asistentky, klinické psychology, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty (4 kredity za pasivní účast, je ale možná i aktivní účast s referátem či posterem, kde je kreditní ohodnocení vyšší!).

Každý účastník může přihlásit referát nebo poster.

Kongresový účastnický poplatek činí 705,- Kč (26 €)
Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2015 je účastnický poplatek 605,- Kč (22 €), pro studenty doktorandského studia 495,- Kč (18 €) a pro studenty denního studia 295,- Kč (11 €).

8. března večer proběhne neformální debata k vypsaným tématům a společenské posezení.
Pro účastníky této události je poplatek navýšen o 250,- Kč (10 €)
Poplatek je třeba uhradit předem na účet Společnosti č. 2100367028/2010 z ČR nebo ze SR 2100367028/8330.
Úhrada poplatku bez navýšení opravňuje k účasti na kongresovém jednání, občerstvení v průběhu kongresu včetně obědové bagety a k odběru kongresových materiálů včetně recenzovaného sborníku na CD (autoři navíc v tištěné podobě s ISBN).
Sborníky budou k dispozici až po kongresu.

Zašlete, prosím, co nejdříve:
1. Přihlášku k účasti (lze vyplnit on-line nebo stáhnout ve Wordu ) – přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 z ČR nebo 2100367028/8330 ze SR po potvrzení přihlášky
Adresa pro zasílání je: SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail z.pro@centrum.cz.
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV, 606917488

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek předem, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse, a které budou zařazeny do kongresového sborníku. 

Kongres Kongres


Přihláška na 7. regionální kongres k sexuální výchově Olomouc 2015

Přihlášku k účasti lze vyplnit on-line , stáhnout ve Wordu nebo vytisknout a vyplnit ručně

Přihlašuji se k účasti na kongresu 9. března 2016 a po potvrzení přihlášky uhradím účastnický poplatek ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 (pro SR 2100367028/8330) Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173


titul, jméno a příjmení:

profese:

datum narození:


e-mail pro doručování (doporučujeme soukromý, případně běžná adresa):

Přihlašuji sdělení v délce                     minut, s názvem:

Přihlašuji poster s názvem:

Večera 8. března se zúčastním (počet osob je         ) - nezúčastním

Mimo certifikátu pro všechny účastníky požaduji také certifikát pro pedagogy či zdravotníky pro profesi:
(např. učitel, zdravotní sestra..)

Účastnický poplatek bude uhrazen ve výši:                pod var. symbolem:                         do pěti dnů od výzvy
(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
Organizace:
Adresa:
IČ:
je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Souhlasím s užitím pořízených fotografií pro propagační účely.

podpis


Související články:
25. kongres k sexuální výchově (28.05.2017)
24. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2016 - pozvánka a přihláška (24.05.2016)
23. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2015 - pozvánka a přihláška (04.05.2015)
22. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2014 - pozvánka a přihláška (30.06.2014)
6. moravský regionální kongres k sexuální výchově (20.12.2013)
21. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2013 - zpráva o průběhu (29.09.2013)
20. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (30.09.2012)
5. moravský regionální kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (20.02.2012)
19. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2011)
Sborníky 1. až 10. celostátního kongresu k sexuální výchově v letech 1993 - 2002 (18.08.2011)
18. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2010)
Zpráva o průběhu 4. moravského regionálního kongresu k sexuální výchově (04.05.2010)
Kongresy k sexuální výchově (14.04.2010)
4. moravský regionální kongres k sexuální výchově (27.11.2009)
Zpráva ze 16. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 25. - 27. 9. 2008 (15.10.2008)
3. moravský regionální kongres k sexuální výchově 2008 - zpráva o průběhu (30.04.2008)
Zpráva z 15. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 4. - 6. 10.2007 (30.10.2007)
Zpráva ze 14. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 14. - 16. 9. 2006 (17.11.2006)
Zpráva o 2. moravském regionálním kongresu 2006 (06.02.2006)
Zpráva o 1. moravském regionálním kongresu 2004 (30.04.2004)
Sborníky (19.11.2003)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS