Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

O společnosti

Orgány SPRSV

Předsednictvo SPRSV:


Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.- místopředsedkyně 
MUDr. Ivo Procházka, CSc. - tajemník
Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.
Veronika Wagnerová


Kontrolní komise:

PaedDr. Josef Rydlo - předseda
Mgr. Zuzana Bloudková
Olga Makarova


Výkonná ředitelka pro ČR:

Mgr. Zuzana Prouzová

Výkonná ředitelka pro zahraniční spolupráci:
Mgr. Dana Fridrichovská

Statutárními orgány SPRSV jsou předsedkyně a výkonná ředitelka pro ČR s právěm jednat samostatně.


Čestný předseda SPRSV:

MUDr. Radim Uzel, CSc.


Finanční manažer:

Jakub Lídl


Vědecká rada SPRSV

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 
Doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. 
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
MUDr. Petr Kovář
PaedDr. Lenka Kubrichtová
Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Růžena Příhodová
PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
MUDr. Radim Uzel, CSc.
Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, PhD.
Prof.PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

 

 © 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS