Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Programy a projekty

Peer program SPRSV (Netopeeři) - dlouhodobá koncepce

Cílem tohoto programu je vytvoření sítě peer aktivistů (vrstevnických vzdělavatalů) z různých, především středních, škol České republiky, jejich pravidelné setkávání na zajímavých akcích a předávání informací dalším mladým lidem jejich prostřednictvím.
První setkání se jmenují Tři dny s netopeery (dříve Tři dny s červenou stužkou) a jsou zaměřena na partnerské vztahy a prevenci HIV/AIDS.

 

3D2013 3D2013

Zájemci se na výjezdních seminářích proškolí v problematice HIV/AIDS a naučí se, jak vést besedu o HIV/AIDS se svými vrstevníky a jak mezi nimi působit.

3D2013 3D2013

Peer aktivisté následně vedou besedy pro své vrstevníky včetně žáků základních škol, jim většinou zároveň v praxi poskytují vrstevnické poradenství v problematice sexuálního a reprodukčního zdraví nebo je směřují na poradenství odborné. Podle našich průzkumů se mladí lidé velmi často na peer aktivisty s dotazy obracejí.
Semináře pro vrstevnické vzdělavatele (peer aktivisty) mají více úrovní – po první, základní (Tři dny s netopeery, dříve Tři dny s červenou stužkou), která je pro začátečníky a je především o problematice HIV/AIDS, následují další setkání (Majáky), která jsou určena pro všechny pokročilé a jsou vnitřně diferencována na různá témata - především na téma antikoncepce, partnerské vztahy, základy pedagogiky a psychologie pro budoucí rodiče a další.

Maják Maják

Maják Maják Maják

Vrstevnickým vzdělavatelům je poskytována průběžná podpora – zasílání materiálů, odborná podpora prostřednictvím e-mailu a další.
Peer aktivisté se mohou zapojit jak do řízení celého programu tak do přípravy jednotlivých seminářů. Také připravují vlastní projekty.

Maják Maják

Maják Maják Výraz peer pochází z anglického "peer education", ale je obtížné jej přeložit do dalších jazyků hlavně díky slovu "peer".  Toto slovo původně vyjadřovalo příslušnost k jedné z pěti vrstev aristokracie. Moderní pojetí tohoto slova se ovšem pojí k jedinci, jehož postavení je rovnocenné s ostatními neboli představitele určité společenské skupiny osob, které jsou si podobny věkem, vzděláním nebo společenským postavením. Celkem tedy výraz "peer výchova" představuje formu působení mezi vrstevníky navzájem (anglicky peer-to-peer). Je zdokumentováno, že tato metoda je nejpřínosnější v prostředí, kde je nutné doplnit výuku prováděnou učiteli. Do této kategorie zcela jistě sexuální výchova spadá. Také název netopeeři, jak vrstevnickým vzdělavatelům říkáme, je zkratkou anglických slov net of peer.


 


Související články:
Tři dny s netopeery 2016 - pozvánka a přihláška (14.03.2016)
Tři dny s netopeery 2015 - pozvánka a přihláška (25.02.2015)
Netopeeři v hlavním zpravodajství ČT 1 (27.06.2014)
Tři dny s netopeery 2014 - pozvánka a přihláška (30.03.2014)
Akce Trojský kůň - pozvánka a přihláška (12.02.2014)
Zpráva z evropského setkání mladých (06.02.2014)
Podzimní maják 2013 - zpráva o průběhu (03.11.2013)
Tři dny s netopeery 2013 - zpráva (02.09.2013)
Jarní Maják 2013 (03.05.2013)
YSAFE ANNUAL MEETING 2013 aneb od Terky z Bruselu (16.02.2013)
Akce pro středoškoláky, ale nejen pro ně. (08.01.2013)
Podzimní Maják 2012 (05.11.2012)
Tři dny s netopeery 2012 - zpráva (10.06.2012)
Jarní Maják 2012 (01.05.2012)
Tři dny s netopeery 2012 - pozvánka a přihláška (02.04.2012)
Zpráva z podzimního Majáku 2011 (10.11.2011)
Tři dny s netopeery 2011 - zpráva (05.10.2011)
Netopeer – vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování 2011 (15.07.2011)
Zpráva z jarního Majáku 2011 v Praze (01.04.2011)
Prima Gynda (16.11.2010)
Říjnový Maják 2010 v Bezdědicích (01.11.2010)
Tři dny s netopeery 2010 - zpráva (04.06.2010)
Jarní Maják 2010 v Bělohradě (01.04.2010)
Podzimní Maják 2009 Bezdědice (01.11.2009)
Tři dny s netopeery 2009 - zpráva (13.06.2009)
Jarní Maják 2009 v Praze (01.04.2009)
Tři dny s netopeery 2008 - zpráva (22.06.2008)
Maják 2008 - zpráva (31.03.2008)
Tři dny s červenou stužkou 13. - 15.6. 2007 (17.06.2007)
Tři dny s červenou stužkou 11. - 13.6. 2007 (16.06.2007)
Maják 2007 - zpráva (13.04.2007)
Dva dny s červenou stužkou - řijen 2006 (23.02.2007)
Tři dny s červenou stužkou 9. - 11.6. 2006 (12.07.2006)
Tři dny s červenou stužkou 7.6. - 9.6. 2006 (14.06.2006)
Tři dny s červenou stužkou 5.6. - 7.6. 2006 (14.06.2006)
Tři dny s červenou stužkou - červen 2006 (24.04.2006)
Maják 2006 (04.04.2006)
Tři dny s červenou stužkou - květen 2005 (15.06.2005)
Tři dny s červenou stužkou pro SZŠ Nymburk - červen 2004 (01.07.2004)
Tři dny s červenou stužkou - květen 2004 (03.06.2004)

Autor: SPRSV
© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS