Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Programy a projekty

Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením - projekt


Cílem projektu je prostřednictvím pracovníků v sociálních službách zlepšovat sexuální výchovu a osvětu u klientů těchto ústavů a tím pomoci k jejich plnohodnotnějšímu životu a rovným příležitostem na trhu práce i v dalších oblastech života. Každý seminář je pro 20 účastníků, kteří jsou nejčastěji ze zařízenísociální péče, stacionářů a agentur, nabízejících sociální služby. Význam projektu stoupá vzhledem k Zákonu o sociálních službách  č.108/2006Sb. Standardy kvality poskytovaných služeb nemají včleněn přístup k sexualitě a sexuální osvětě u osob s mentálním postižením. Na základě absolvovaných seminářů se poskytovatelé služeb budou moci lépe orientovat  v přístupu k této citlivé otázce u osob s mentálním postižením. Jako učební text k seminářům i praktická pomůcka pro jednotlivá zařízení je vhodná publikace Dr. Štěrbové Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením.
Těší nás aktivita účastníků, kteří mají na seminářích možnost předávání vzájemných zkušeností, kterou plně využívají. Obohacují tak sami pohled na některé "palčivé" problémy v ústavní péči. Semináře jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí a oprávněnou organizací mohou být akreditovány i pro sestry i další zdravotníky. Obdobnou akreditaci máme i od MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Lektorkou projektu je PhDr. Dana Štěrbová.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na mailu z.pro@centrum.cz

Podrobnosti k seminářům

Ceny  2016:

pro zařízení
(výuka v místě zařízení) 15 000 Kč za každý díl  (t.j. při 20 účastnících vychází 750 Kč za os.)
Při objednání více dílů najednou je na každý další díl poskytována sleva 1000,- Kč, tedy  14 000 Kč  


pro jednotlivce : 1 500 Kč za osobu na první den a  1 400 Kč každý další den v jednom cyklu 

Plnění je osvobozeno od DPH dle § 57 zák. č.235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů
Ceny pokrývají cca 70% nákladů, zbytek hradí naše Společnost za laskavého přispění různých dárců.

A. základní část

Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením I a II
(pracovně nazývány jednička a dvojka)

Kurzy jsou akreditovány MPSV každý zvlášť v rozsahu osmi hodin, pro sestry či další zdravotníky  bývá akreditován také každý díl zvlášť a oceněn 4 kreditními body. Kurz má dvě podoby - buď přijíždí jednotliví účastníci do místa semináře - zpravidla  Praha, nebo se seminář uskuteční přímo v určitém zařízení.

Termíny jsou domlouvány přímo s lektorkou Dr. Štěrbovou podle potřeby jednotlivých zařízení či podle zájmu jednotlivců.

Kapacita semináře je ideálně 20, maximálně 25 účastníků. 

Kurz je nutné absolvovat od začátku až do konce, pozdní příchody velmi narušují práci. Je třeba nebát se dotazovat, spolupracovat s lektorkou a ostatními účastníky.

Témata seminářů základní části A přehledově:

MOTIVACE pro účast na  semináři, základní informace ke vstupním dokumentům, z nichž vychází filozofie přístupu k sexualitě obecně a k sexualitě a sexuální výchově osob s mentálním postižením, vývoj vlastní sexuality, její formování, působící vlivy na vlastní POSTOJE, postoje k sexualitě u klientů s MR, osobnost pracovníka v sociálních službách ve vztahu k sexualitě uživatelů služeb; spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci a opatrovníky, plány pro sexuální osvětu uživatele služeb – individuální, skupinové, problematika sexuálního zneužívání, sexuálně přenosných chorob a metody plánovaného rodičovství, sy CAN, sy CSA, ochrana před sexuálním zneužíváním,protokol sexuality.

B. rozšiřující, praktická část 

Úvod do praxe sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením I a II

(pracovně nazývány trojka a čtyřka)

Podmínky pro účast: absolvování "Základní části" - viz výše, nebo obdobného kurzu, pořádaného jinou organizací.

 Kurzy jsou akreditovány MPSV každý zvlášť v rozsahu osmi hodin, pro sestry či další zdravotníky  bývá akreditován také každý díl zvlášť a oceněn 4 kreditními body

Kurz má dvě podoby - buď přijíždí jednotliví účastníci do místa semináře - zpravidla  Praha, nebo se seminář uskuteční přímo v určitém zařízení.

Termíny jsou domlouvány přímo s lektorkou Dr. Štěrbovou podle potřeby jednotlivých zařízení či podle zájmu jednotlivců.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na mailu z.pro@centrum.cz


© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS