Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

O společnosti

IPPF

International Planned Parenthood Federation (IPPF) 

Mezinárodní federace plánovaného rodičovství 

Co je IPPF? 

International Planned Parenthood Federation  je největší dobrovolnou organizací na světě, která se zabývá plánováním rodiny a sexuálním a reprodukčním zdravím. Byla založena v r. 1952 v Bombaji a  sdružuje národní autonomní asociace plánovaného rodičovství (FPAs) z více než 180 zemí celého světa. Sídlem IPPF je Londýn.

Cíle IPPF 

IPPF a její členské asociace si kladou za cíl podporovat právo žen a mužů na svobodné rozhodování o počtu dětí a době jejich narození, a na nejvyšší možnou úroveň sexuálního a reprodukčního zdraví. Šest hlavních cílů, které si IPPF spolu s členskými asociacemi vytýčila:

  1. uspokojovat požadavky a neuspokojené potřeby, pokud jde o kvalitu služeb;
  2. zlepšovat sexuální a reprodukční zdraví všech;
  3. omezit rizikové potraty;
  4. podnikat opatření k zajištění rovnosti, rovnoprávnosti a zplnomocnění žen;
  5. pomáhat mladým lidem chápat jejich sexualitu a poskytovat jim služby, které uspokojí jejich požadavky;
  6. prostřednictvím Federace zajišťovat nejvyšší možnou úroveň péče.  

Evropská síť IPPF  (EN IPPF)

je jedna ze šesti regionálních složek IPPF se sídlem v Bruselu. Má členské organizace ve 38 zemích Evropy a Střední Asie. Organizačně sem patří i Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Poslání EN IPPF 

Posláním EN IPPF je v rámci Evropy prosazovat a bránit základní právo všech lidí na svobodnou a informovanou volbu, pokud jde o jejich citový, sexuální a reprodukční život a usilovat o rozvoj a podporu vysoké kvality a dostupnosti informací, výchovy a zdravotních služeb v oblasti sexuality a sexuální identity, početí, antikoncepce a bezpečných potratů.© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS