Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Poradna - různé

Lze dítě uvolnit z rodinné výchovy?

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je možné uvolňovat naše dítě z hodin rodinné výchovy, když jako věřící lidé nesouhlasíme s tím, aby škola učila dvanáctileté(!) děti pohlavnímu životu a na videokazetách jim ukazovala jak mají správně souložit s prezervativem. Pokládáme to za nemorální vzhledem k tomu, že své děti učíme morálním hodnotám z Bible, kde je sexuální život možný až po svatbě, tedy není třeba vědět (podle kazety) jak kluk "šmíruje" holku klíčovou dírkou a pak se s ní vyspí, že se na penis nesmí sahat bez nasazení kondomu atp. Naše děti seznamujeme s touto problematikou průběžně a v souladu s jejich věkem. Domníváme se, že když se nesmí prodávat časopisy s erotickými obrázky dětem do 18-ti let, že pouštění kazety s ukázkami praktické soulože před svatbou a bez lásky není správné. Když jsme po škole chtěli učební osnovy k tomuto předmětu, nejprve nám je nechtěli dát, pak nám půjčili učebnici, kde tato problematika není vůbec zmiňovaná, pak tady nevíme, podle čeho se tento předmět vyučuje. My jsme byli jako děti také vyučováni sexuální výchově, ale odbylo se to jednou nebo dvěma hodinami (odděleně chlapci a dívky), bez pouštění videa, v deváté třídě a hlavně ve věku 15-ti let! To nám na celé věci vadí nejvíc, že jsou děti takto obtěžováni již ve 12-ti letech. V době, kdy může žena teoreticky žalovat muže ze sexuálního harašení už jen za nevhodné řeči, se našim nezletilým dětem promítá návod k souloži...! Ještě jednou tedy otázka: je možné děti uchránit před takovým pro nás nepřípustným způsobem výuky? Děkuji za odpověď.

Sexuální výchova ve škole by měla být pravdivá a věku přiměřená; pochybuji, že někde dostávají dvanáctileté děti návod k souloži, naopak jim musí být sděleno, že tato sexuální aktivita je v jejich věku nepatřičná. To ovšem zdaleka neznamená, že by měly být před dítětem tajeny informace o sexuálním životě a antikoncepci. Pochopitelně je nutno respektovat také náboženské normy věřící populace a zdůraznit, že některé církve antikoncepci považují za hřích. Pokud byste však usilovali o to, aby vaše dítě bylo v hodinách sexuální výchovy "za dveřmi", považuji tento postup za výrazně kontraproduktivní, protože by se mu těchto informací stejně dostalo od spolužáků a to ještě většinou ve zkreslené formě. Od učitelů pak nevyžadujte osnovy nebo učebnice, ale požádejte je o otevřenou rozmluvu, ve které vám vysvětlí, co s dětmi probírají, jak sdělují informace, vytvářejí postoje a dovednosti. Jsem přesvědčen o tom, že jim nejde o nějaké znemravnění dětí, ale spíše o prevenci negativních jevů, kterých je mezi mládeží habaděj. Nezodpovědné navazování sexuálních kontaktů sem taky pochopitelně patří. Bohužel jsme však často svědky toho, že obětí těchto situací se často stává mládež nepoučená, před kterou rodiče informace úzkostlivě tají. Poučení o existenci kondomu ještě nikomu nikdy neuškodilo, děti mezi sebou o tom diskutují velice často. Pokud byste usilovali o vyloučení dítěte z výchovného procesu nějakými institucionárními způsoby, bude vaše počínání odsouzeno k nezdaru, protože i podle precedentního evropského práva má právo dítěte na pravdivé informace přednost před právem rodičů tyto informace zatajovat, cenzurovat nebo jinak usměrňovat.

MUDr. Radim UzelDotazy do poradny zasílejte, prosím, výhradně e-mailem na adresu sprsv.poradna@centrum.cz.
Odesláním dotazu souhlasíte s pravidly poradny na stránce http://www.planovanirodiny.cz/clanky/poradna.


© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS