Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

Hledáme nové dobrovolníky

 

SPRSV hledá do svých řad další dobrovolníky. Níže uvedená nabídka je konkrétně pro mladé do 25 let,
ale i ostatním můžeme nabídnout zajímavou práci podle vlastního výběru spojenou s účastí na různých, především vzdělávacích, akcích.

 

Dobrovolnictví

 

 

Pražští dobrovolníci do 25 let se po tříměsíční spolupráci navíc mohou zapojit
do zajímavého vzdělávání v rámci projektu

Projekt Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny
a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků

(pro mimopražské zájemce je informace dole na stránce)

 

Loga projektu

 

Projekt Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny
a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků

financuje
Operační program Praha – Adaptabilita
Evropský sociální fond

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt je dostupný všem pražským dobrovolníkům, kteří pro SPRSV vykonávají výše uvedenou dobrovolnickou činnost více než tři měsíce, tj. pro mladé lidi začne v březnu 2014 a potrvá do listopadu 2014

Informace o možnosti zapojené do projektu ve formátu pdf včetně ilustračních fotografií získáte zde

Březen a duben – dobrovolné odpolední besedy se zajímavými lidmi na různá témata z oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, lidských práv, rovných příležitostí, komunikace apod.

Pro vážné zájemce tři třídenní výjezdní semináře, první 14. – 16. května 2014 a dva rozšiřující víkendové (6. – 8. června a třetí termín stanovíme brzy), nutná je účast na všech třech seminářích.


Všichni zúčastnění dostanou certifikáty projektu o absolvování. Stručný obsah seminářů je níže, mladí lidé také získají nové přátele a možná celoživotní zájem a možnost seberealizace. Mnoho našich dobrovolníků píše na témata související s rovnými příležitostmi a se sexuálním a reprodukčním zdravím maturitní i diplomové práce, ve kterých zúročí své znalosti a zkušenosti.

Evropský sociální fond, Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Czech Family Planning Association
U Topíren 2, 170 00 Praha 7
Czech Republic
www.planovanirodiny.cz
tel. 420 2 24231524
email: m.hla@centrum.cz; planrod@centrum.cz
IČ: 17046173, DIČ: CZ17046173
B.Ú.: Fio 2100367028/2010 a ČSOB 1661740/0300


Celkové poslání organizace:
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu je nezávislá, nevládní, nezisková organizace. Hlavním cílem činnosti je zprostředkovat dostupnost informací o partnerství, rodičovství, sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech v rozsahu, který umožní každému jedinci svobodnou volbu.


Třídenní výjezdní semináře jsou významně dotované z projektu, náklady pro účastníky jsou minimální
Základní seminář je především o problematice HIV/AIDS včetně souvisejí lidských práv, o partnerských vztazích, komunikaci i rovných příležitostech. Účastníci také získají základní lektorské dovednosti a seznámí se s didaktickými metodami vhodnými pro působení mezi vrstevníky. Na přípravě a vedení všech seminářů se podílejí mladí lidé, vrstevníci účastníků.


„Tento program je v dnešní době víc jak potřeba. Každý z nás ví o této problematice, ale nikdo si neuvědomuje jak moc je závažná. Díky tomuto 3-dennímu semináři jsem změnila pohled na lidi HIV pozitivní a chci změnit pohled i ostatních vrstevníků.
Děkuji za to všem, kteří pomáhají.

účastník podobného semináře


2 navazující semináře - Majáky
jsou zaměřeny na různá témata - především na téma antikoncepce, partnerské vztahy, komunikace, HPV, základy pedagogiky a psychologie pro budoucí rodiče, osobní bezpečí, rovné příležitostí na trhu práce včetně možností skloubit rodičovství se zaměstnáním nebo studiem a další.


„Maják hodnotím jako jedno z dalších
báječných setkání, kde jsme se navzájem
více poznali, vyměnili si zkušenosti a
naučili se něco nového. Doufám, že
tradice Majáků bude pokračovat i nadále. Terka

Kontakty:
Zuzana Prouzová, z.pro@centrum.cz
Miroslav Hlavatý, m.hla@centrum.cz, 224231524

Evropský sociální fond, Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti


 

Mimopražští mladí lidé i pražačky a pražáci, kteří by chtěli obdobné aktivity absolvovat, ale NECHTĚJÍ před semináři dobrovolnicky pracovat, mohou pokračovat na tuto stránku

Aktualizováno 14.11.2013© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS