Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

21. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2013 - zpráva o průběhu

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Sexuologická společnost ČLS JEP a Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové  pořádaly  ve dnech 19. až 21. září 2013 na radnici v Pardubicích  pod záštitou MUDr. Štěpánky Fraňkové, primátorky města Pardubic a Prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D, rektora Univerzity Hradec Králové .

Kongres Kongres

Problémové okruhy byly:
1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
2. Sexuální výchova a školství
3. Sexuální výchova a právo
4. Odlišná sexuální orientace
5. Zanedbávané a týrané děti (CAN)
6. Metodické náměty pro realizaci sexuální výchovy
7. Vária

Program kongresu ve formátu .docx

Nejúspěšnější sdělení byla následující: Lucie Jarkovská , Ph.D. Mezi ochranou a morální panikou: Děti a sexualita; Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná , Ph.D.  Nové trendy v léčbě poruch plodnosti i v prevenci těchto poruch, MUDr. Ivo Procházka , CSc. Právo dětí na sexuální orientaci a pohlavní identitu – zpráva z mezinárodního sympozia rady Evropy; PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. Střídavá porozvodová péče;  JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Vybrané právní otázky náhradního mateřství; JUDr. Olga Sovová , Ph.D. Pacient jako poškozený při poskytování zdravotní péče; Doc. PaedDr. Miluše Rašková , Ph.D. Sexuální výchova ve výzkumech studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ; PhDr. Dana Štěrbová , Ph.D., Jana Harvanová Pomáhající profese, sexualita a osoby s mentálním postižením a MUDr. Petr Kovář Ambulantní hysteroskopie. Velkou pozornost ale upoutala i další sdělení a postery, diskuse byla vedena nejen v sále, ale i v kuloárech a při tradičním společenském večeru. 

 

Kongres Kongres


Kongres byl akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, č.j.: 39 429/2011-25-912, pro lékaře ČLK, pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty Českou asociaci sester, Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků a pro klinické psychology Asociaci klinických psychologů.       

Partneři:

Penzion Hendrych
Korálkový sen
                   
        

 

 

 


Související články:
25. kongres k sexuální výchově (28.05.2017)
24. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2016 - pozvánka a přihláška (24.05.2016)
7. moravský regionální kongres k sexuální výchově (02.02.2016)
23. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2015 - pozvánka a přihláška (04.05.2015)
22. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2014 - pozvánka a přihláška (30.06.2014)
6. moravský regionální kongres k sexuální výchově (20.12.2013)
20. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (30.09.2012)
5. moravský regionální kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (20.02.2012)
19. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2011)
Sborníky 1. až 10. celostátního kongresu k sexuální výchově v letech 1993 - 2002 (18.08.2011)
18. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2010)
Zpráva o průběhu 4. moravského regionálního kongresu k sexuální výchově (04.05.2010)
Kongresy k sexuální výchově (14.04.2010)
4. moravský regionální kongres k sexuální výchově (27.11.2009)
Zpráva ze 16. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 25. - 27. 9. 2008 (15.10.2008)
3. moravský regionální kongres k sexuální výchově 2008 - zpráva o průběhu (30.04.2008)
Zpráva z 15. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 4. - 6. 10.2007 (30.10.2007)
Zpráva ze 14. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 14. - 16. 9. 2006 (17.11.2006)
Zpráva o 2. moravském regionálním kongresu 2006 (06.02.2006)
Zpráva o 1. moravském regionálním kongresu 2004 (30.04.2004)
Sborníky (19.11.2003)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS