Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

28. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

 

  Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

si Vás dovoluje pozvat na jarní

28. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

akreditovanou jako doškolovací akce pro zdravotníky
- všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví,
zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty,
dentální hygienisty a nutriční terapeuty

Zváni jsou všichni zájemci bez ohledu na obor

Sobota 25. března 2017    


HOTEL EXPO, Za Elektrárnou 3, Praha 7 - Holešovice
5. patro


Pozor, došlo ke změně místa konference

ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ

Na konferenci jsou volná místa, je možné se přihlašovat.  

konferencekonference


Program:
 
8.00 -  9.00  Prezence účastníků  

9.00 -  9.50      Mgr. Jana Březinová  
Darování vajíček a spermií 

9.50 - 10.50  Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právní pohled na kontroverze v medicíně - přípustné riziko, homeopatie, domácí porody

10.50 - 11.25  MUDr. Radim Uzel, CSc.
Prevence sexuálního obtěžování

11.25 – 11.45  přestávka

11.45 – 12.20   Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad a dědičných onemocnění plodu se zaměřením
na neinvazivní metody


12.20 -  13.20  Doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.
Genetické příčiny mužské neplodnosti

U všech sdělení je počítáno s diskusí a možností dotazů z praxe


Cena
při bezhotovostní platbě předem 685,- Kč, na místě 785,- Kč do vyčerpání kapacity sálu, cena pro členy SPRSV důchodce a studenty bez pracovního poměru 585,- Kč, možno uplatnit poukaz na slevu pak je cena o 100 Kč nižší.
Akce bude hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

Místo konání: Konferenční sál HOTELU EXPO, Za Elektrárnou 3, Praha 7 - Holešovice, 5. patro
Pozor, došlo ke změně místa.

Příjezd i spojení k hotelu najdete zde: http://www.expoprag.cz/poloha/ , http://www.idos.cz/
 
Obratem, prosím, zašlete:
1. Přihlášku k účasti (k dispozici ve Wordu nebo on-line ) – přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Účastnický poplatek na konto 2100367028/2010

Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány výše.
Adresa pro zasílání je SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail z.pro@centrum.cz.
Vyřizuje Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka 606917488 (jen odpoledne)
Poznámka: Počítejte, prosím, s omezenými možnostmi občerstvení v místě konference, pořadatel zajistí vodu, kávu, čaj a drobné občerstvení


 
Přihláška na 28. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví
 Přihláška je k dispozici on-line , ve Wordu , případně vytiskněte přímo z této stránky a vyplňte ručně.
Přesná adresa on-line přihlášky je: http://1url.cz/StFxF

Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 25. března 2017 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, SPRSV není plátcem DPH
 
titul, jméno a příjmení:                              profese:   
datum narození:                                            e-mail:
člen/ka SPRSV, student nebo důchodce ano – ne  
účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem                                          č. poukazu na slevu:
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)
Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
organizace:
adresa:
IČ:
je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:
 
Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.  (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být použity k propagaci.           podpis


Související články:
29. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (02.07.2017)
27. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (31.10.2016)
26. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (05.05.2016)
25. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (07.02.2016)
24. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (21.10.2015)
22. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (12.02.2015)
19. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (15.03.2014)
18. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví PrF UK Praha (24.08.2013)
16. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2013 - zpráva o průběhu (08.05.2013)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (28.10.2012)
15. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Právnická fakulta 2012 - pozvánka a přihláška (18.10.2012)
14. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - zpráva o průběhu (08.10.2012)
12. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2011 - zpráva o průběhu (14.12.2011)
11. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2011 - zpráva o průběhu (14.10.2011)
10. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (15.06.2011)
9. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha - Dům světla 2011 - zpráva o průběhu (11.03.2011)
8. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2010 - zpráva o průběhu (06.12.2010)
7. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Pardubice 2010 - zpráva o průběhu (18.10.2010)
6. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (13.09.2010)
5. Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2009 - zpráva o průběhu (08.10.2009)
3. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví - zpráva o průběhu (16.04.2009)
2. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2008 - zpráva o průběhu (01.11.2008)
1. konference o sexualitě a reprodukčním zdraví Pardubice 2008 - zpráva o průběhu (09.10.2008)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS